Bản tin Quỹ Mở – Thay đổi NAV chứng chỉ quỹ và tình hình phân bổ danh mục – Weekly Fund Factsheet [Tuần 25-29/09/2017]

CẬP NHẬT NAV (ĐƠN VỊ: ĐỒNG)

Trong kỳ cập nhật lần này, hầu hết các quỹ đều đạt tăng trưởng tích cực. Cụ thể, quỹ MAFEQI tiếp tục đứng đầu về tăng trưởng NAV trong kỳ ở mức 1,02% và tăng trưởng NAV so với đầu năm ở mức 15,66%. Đứng thứ hai là quỹ VCBF-TBF với tăng trưởng NAV trong kỳ ở mức 0,90% và tăng trưởng so với đầu năm đạt 19,65%. ENF vẫn là quỹ dẫn đầu về tăng trưởng so với đầu năm ở mức 24,60%.

BIỂU ĐỒ TĂNG GIẢM NAV (*)

(*) NAV được nối ngang giữa 2 ngày gần nhất

TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TÀI SẢN

 

*Chi tiết báo cáo tổng hợp NAV các quỹ mở vui lòng xem ở đây.

 

CHI TIẾT QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI (SSI SCA)

NAV một chứng chỉ quỹ của SSI SCA giảm 0,2% so với tuần trước, hiệu suất tốt hơn so với Vnindex (-0,26%). Lũy kế NAV Quỹ SSI SCA đã tăng 23,63% so với đầu năm

SSI Research

Công ty Qản Lý Quỹ SSI (SSI AM)

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.