Bản tin Quỹ Mở – Weekly Fund Factsheet [Tuần 18-22/09/2017] – Thay đổi NAV chứng chỉ quỹ và tình hình phân bổ danh mục

CẬP NHẬT NAV (ĐƠN VỊ: ĐỒNG)

Trong kỳ cập nhật lần này, tất cả các quỹ đều đạt tăng trưởng tích cực. Cụ thể, quỹ MAFEQI đứng đầu về tăng trưởng NAV ở mức 1,51% và tăng trưởng NAV so với đầu năm ở mức 14,49%. Đứng thứ hai là quỹ VCBF-BCF với tăng trưởng NAV trong kỳ ở mức 0,81% và tăng trưởng so với đầu năm đạt 21,75%. ENF vẫn là quỹ dẫn đầu về tăng trưởng so với đầu năm ở mức 24,81%.

 

BIỂU ĐỒ TĂNG GIẢM NAV (*)

(*) NAV được nối ngang giữa 2 ngày gần nhất

TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TÀI SẢN

CHI TIẾT QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI (SSI SCA)

NAV một chứng chỉ quỹ của SSI SCA tăng 0,47% so với tuần trước, hiệu suất tốt hơn so với Vnindex là 0,38%. Lũy kế NAV Quỹ SSI SCA đã tăng 23,88% so với đầu năm

SSI Research

Công ty Qản Lý Quỹ SSI (SSI AM)

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.