BIDV : Chất lượng tín dụng cải thiện giúp thu ngắn khoảng cách với xu hướng ngành

Chúng tôi nâng giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BID) lên 37.700 đồng/CP và nâng P/B mục tiêu từ 1,67 lần trong báo cáo cập nhật gần nhất lên 1,96 lần cùng với tăng trung bình 5,3% dự báo lợi nhuận giai đoạn 2020-2024. Chúng tôi giữ khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN dành cho BID.

Chất lượng tín dụng cải thiện giúp thu ngắn khoảng cách với xu hướng ngành-Cập nhật

 

  • Dự báo lợi nhuận của chúng tôi tăng chủ yếu do mức tăng trung bình 15,4% trong giả định thu nhập từ thu hồi nợ đã xử lý của chúng tôi trong kỳ dự báo.
  • Chúng tôi kỳ vọng NIM sẽ giảm 6 điểm cơ bản trong năm 2020 trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đạt 11% và lợi suất tài sản giảm 12 điểm cơ bản, cùng với mức giảm 3 điểm cơ bản trong chi phí huy động dự phóng 2020. Trong khi đó, chúng tôi giảm dự báo nợ xấu 2020 thêm 25 điểm cơ bản còn 1,60% từ mức 1,85% trong báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng xử lý khoản nợ 170 triệu USD trong dư nợ VAMC, dẫn đến mức tăng 3,6% trong chi phí dự phòng và qua đó chiếm 60% LN trước dự phòng năm 2020.
  • ROE và ROA dự phóng 2020 của chúng tôi là 14,1% và 0,7%, so với trung vị ngành lần lượt là 20,3% và 1,7%. Do đó, chúng tôi định giá của BID hiện tại đã khá phù hợp P/B 2020 là 2,3 lần.
  • Rủi ro chính: (1) cần tăng vốn để duy trì tăng trưởng cho vay trong tương lai, dẫn đến rủi ro pha loãng; (2) các biến động vĩ mô ngành ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến chi phí tín dụng của ngân hàng trong bối cảnh quy mô dư nợ cho vay lớn của BID; (3) dù chúng tôi chưa ghi nhận rủi ro đáng kể từ dịch COVID-19, các biến động lớn trong các chỉ báo vĩ mô như số liệu xuất khẩu trong vài tháng tới có thể đòi hỏi chúng tôi điều chỉnh dự báo cho 2020.

Nguồn: VCSC


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

BID chart. Nguồn: Admin


Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.