BIDV: Tiếp tục xử lý nợ xấu, Chuyển hướng tập trung hơn vào bán lẻ, Phát hành cho đối tác chiến lược KEB Hana Bank[Mục tiêu 28.000 đ/cp]

Tiếp tục đánh giá Nắm giữ với ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 28.000đ, tương đương P/B hiện tại là 1,85 lần. Mặc dù quá trình xóa nợ xấu của BID đã có những tiến triển lớn trong hai năm qua, chúng tôi dự báo Ngân hàng vẫn cần thêm 2-3 năm trích lập dự phòng quyết liệt nữa để xử lý phần lớn nợ xấu tồn đọng. Do đó, dù tổng thu nhập hoạt động có thể tăng trưởng mạnh khi Ngân hàng chuyển hướng sang tập trung hơn vào bán lẻ, lợi nhuận vẫn sẽ bị ăn mòn phần lớn bởi chi phí dự phòng.

>> Ngành Ngân hàng: Kết quả kinh doanh Quý 4 và cả năm 2018 của VCB BIDV VPB MBB HDB VIB STB LPB (phần 1)

>> [Daily Stock Calls 06/11/2018] HSC khuyến nghị NẮM GIỮ BID (TP: 28)

Nhận định KQKD – BIDV (BID: Nắm giữ) đã công bố KQKD hợp nhất năm 2018 và Ngân hàng đã hoàn thành 101,9% kế hoạch LNTT được ĐHCĐTN thông qua, là 9.472 tỷ đồng (tăng trưởng 9,32%). Kết quả thực tế cũng sát với dự báo của HSC. Triển vọng năm 2019 khiêm tốn với LNTT  tăng trưởng 12,3% đạt 10.642 tỷ đồng.

Kết luận nhanh – Tiếp tục đánh giá Nắm giữ với ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 28.000đ, tương đương P/B hiện tại là 1,85 lần. Mặc dù quá trình xóa nợ xấu của BID đã có những tiến triển lớn trong hai năm qua, chúng tôi dự báo Ngân hàng vẫn cần thêm 2-3 năm trích lập dự phòng quyết liệt nữa để xử lý phần lớn nợ xấu tồn đọng. Do đó, dù tổng thu nhập hoạt động có thể tăng trưởng mạnh khi Ngân hàng chuyển hướng sang tập trung hơn vào bán lẻ, lợi nhuận vẫn sẽ bị ăn mòn phần lớn bởi chi phí dự phòng. Hơn nữa, kế hoạch phát hành cổ phiếu mới cho đối tác chiến lược, KEB Hana Bank, vẫn chưa hoàn tất trong năm 2018 và đây sẽ là trở ngại của Ngân hàng trong mở rộng dư nợ với tốc độ như mong muốn trong năm 2019. Tỷ lệ CAR thấp rất, dù là theo tiêu chuẩn Basel 1 chính là “gót chân Asin” của BID và kéo theo nhu cầu vốn Cấp 1 rất lớn trong ba năm tới. Do đó, BID là một trong những ngân hàng đã niêm yết có rủi ro pha loãng cổ phiếu lớn nhất.

Tóm tắt 2018

1.Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng tăng trưởng khá, lần lượt đạt 14,1% và 15,1%, mặc dù BID có hệ số CAR rất thấp, dù là theo tiêu chuẩn Basel 1.

2.Thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi cũng tăng trưởng tốt, mặc dù tỷ lệ NIM giảm nhẹ 0,07% xuống 2,92%.

3.Chi phí hoạt động được kiểm soát nghiêm ngặt và chỉ tăng 4,0% so với năm 2017.

4.Nhờ vậy Ngân hàng có thể duy trì lộ trình trích lập dự phòng quyết liệt (chi phi dự phòng tăng 27,3% so với năm 2017 lên mức cao kỷ lục, là 18.893 tỷ đồng).

5.Quá trình phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, KEB Hana Bank vẫn chưa hoàn tất trong năm 2018.

6.Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 28.000đ/cp, tương đương P/B hiện tại là 1,7 lần theo phương pháp định giá dòng thu nhập thặng dư.

Cho năm 2019, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 12,4% đạt 10.642 tỷ đồng. Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau:

1.Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 15,4% đạt 1.140 nghìn tỷ đồng. BID có lẽ sẽ được NHNN giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mức tối đa 14% sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ để tăng vốn.

  1. Trong khi đó, chúng tôi dự báo tiền gửi khách hàng tăng trưởng 15% đạt 1.138 nghìn tỷ đồng.
  2. Theo đó, hệ số LDR thuần sẽ giữ nguyên ở 100%
  1. Tỷ lệ NIM tăng nhẹ 0,05% lên 2,97%. Do đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 12,8% đạt 39.435 tỷ đồng
  2. Và chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 8,4% đạt 10.332 tỷ đồng, với đóng góp đáng kể từ lãi thuần HĐ dịch vụ và thu nhập từ thu hồi nợ xấu.
  3. Chúng tôi dự báo tổng chi phí hoạt động tăng 9% so với năm 2018 lên 17.575 tỷ đồng.
  1. Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng tăng nhẹ lên 21.549 tỷ đồng (tăng 14,1%). BID sẽ tiếp tục quyết liệt trích lập dự phòng trong 2 năm tới để xóa phần lớn nợ xấu trước năm 2020. Và có vẻ BID đang ở cuối của chặng đường này.
  2. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu dự báo là 1,69% vào cuối năm 2019.
  3. Từ đó, chúng tôi dự báo LNTT tăng trưởng 12,4% đạt 10.645 tỷ đồng.
  4. Chúng tôi dự báo BID sẽ sớm thực hiện huy động vốn mới từ thị trường sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược là KEB Hana Bank trong nửa đầu năm 2019 sau khi được NHNN chấp thuận về mặt nguyên tắc vào tháng 10/2018. Sau khi hoàn tất, vốn cấp 1 của BID có thể tăng 30% (là 18 nghìn tỷ đồng với giả định BID sẽ BID sẽ bán riêng lẻ 15% cổ phần trên vốn sau phát hành tại thị giá hiện tại là 30.000đ). Sau đó BID sẽ có thêm 9 nghìn đồng dư địa huy động vốn cấp 2. Khi đó, hệ số CAR theo basel 1 sẽ tăng đáng kể từ 9% hiện nay lên 13%. Lưu ý là toàn bộ phân tích trên là số liệu ước tính vì hiện vẫn chưa có thông tin về giá phát hành giữa BID và KEB.

Từ những giả định trên, chúng tôi dự báo BVPS dự phóng 2019 là 18.916đ và EPS là 2.062đ. ROAA là 0,6% và ROAE là 12,4%. Ở thị giá cổ phiếu hiệu tại, P/B dự phóng là 1,67 lần và P/E là 15,3 lần.


Các nguồn định giá tham khảo khác


BID chart. Nguồn: Admin


Nguồn: HSC

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.