CTCP Gemadept (GMD: HOSE): Dịch bệnh và sự chững lại của nền kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu giao thương quốc tế – Tuy nhiên, định giá đang rẻ so với tài sản thực có [Mục tiêu 27.200đ/cp]

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 27,200 đồng/cp (-27.7% so với giá mục tiêu cũ tại báo cáo gần nhất là 37,620 đồng) theo phương pháp định giá từng phần do (1) Rút ngắn thời hạn khấu hao cảng Gemalink từ 40 năm xuống 25 năm, từ đó kết quả kinh doanh của GMD trong giai đoạn 2021 – 2025 bị suy giảm, (2) Hạ tăng trưởng g từ 3% xuống 2% do cụm cảng tại Hải Phòng trong dài hạn gặp phải áp lực cạnh tranh cao từ cảng nước sâu Lạch Huyện, (3) Điều chỉnh beta từ 0.9 lên 1.01 dẫn đến tăng WACC từ 10.7% lên 11.4%, (4) Giá trị SCS giảm 89% so với báo cáo cũ do đánh giá lại theo phương pháp chiết khấu cổ tức để đảm bảo tính đồng nhất thay vì đánh giá theo giá trị thị trường và (5) Giá trị bất động sản giảm 90% do điều chỉnh giả định theo thực tế.

Cập nhật KQKD 2019

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của GMD trong năm 2019 đạt lần lượt 2,641 tỷ (-2.5%yoy) và 705 tỷ (-67.7%yoy). Nếu loại trừ lợi nhuận không thường xuyên thì lợi nhuận trước thuế của GMD đạt mức tăng trưởng 16.8%yoy.


Dự báo kết quả kinh doanh 2020

BSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GMD năm 2020 đạt lần lượt 2,709 tỷ đồng (+2.6%yoy) và 644 tỷ đồng (+5%yoy) do ghi nhận lỗ từ dự án Gemalink. EPS sau quỹ khen thưởng, phúc lợi đạt 1,667 đồng, P/E F = 9.8x, P/B F = 0.75x.

Luận điểm đầu tư

(1) Hoạt động khai thác cảng của GMD tại khu vực Hải Phòng tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

(2) Gemalink – dự án với lợi thế vượt trội trong cụm cảng Cái Mép – Thị Vải kỳ vọng ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận CAGR đạt 40%/năm, giúp lợi nhuận của GMD tăng khả quan ít nhất 17%/năm trong 2022 – 2025.

(3) Định giá rẻ so với giá trị tài sản thực có.

Định giá

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 27,200 đồng/cp (-27.7% so với giá mục tiêu cũ tại báo cáo gần nhất là 37,620 đồng) theo phương pháp định giá từng phần do (1) rút ngắn thời hạn khấu hao cảng Gemalink từ 40 năm xuống 25 năm, từ đó kết quả kinh doanh của GMD trong giai đoạn 2021 – 2025 bị suy giảm, (2) Hạ tăng trưởng g từ 3% xuống 2% do cụm cảng tại Hải Phòng trong dài hạn gặp phải áp lực cạnh tranh cao từ cảng nước sâu Lạch Huyện, (3) Điều chỉnh beta từ 0.9 lên 1.01 dẫn đến tăng WACC từ 10.7% lên 11.4%, (4) Giá trị SCS giảm 89% so với báo cáo cũ do đánh giá lại theo phương pháp chiết khấu cổ tức để đảm bảo tính đồng nhất thay vì đánh giá theo giá trị thị trường và (5) Giá trị bất động sản giảm 90% do điều chỉnh giả định theo thực tế.

Rủi ro đầu tư

(1) Dịch bệnh và sự chững lại của nền kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu giao thương quốc tế

(2) Cạnh tranh trong dài hạn từ cảng nước sâu HICT.

(3) Việc bán vốn của cổ đông lớn tạo áp lực lên giá cổ phiếu.

Nguồn: 


Các nguồn định giá tham khảo khác


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

GMD chart. Nguồn: Admin


Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.