CTCP Tập đoàn PC1 (PC1): Lĩnh vực sản xuất điện là đầu tàu đóng góp vào tăng trưởng kết quả kinh doanh trong năm 2022[Mục Tiêu: 46.600 đ/cp]

Kết hợp các Phương pháp định giá từng phần các lĩnh vực hoạt động khác nhau của công ty, chúng tôi xác định giá trị cổ phiếu ở mức 46,600 đồng/cổ phần, tương ứng với PE forward 2022 đạt 21 lần và sẽ giảm nhanh xuống mức 14 lần trong 2023

Giá thị trường(31/05/2022): 37.050 đ/cp

Giá mục tiêu: 46.600 đ/cp

Lợi nhuận kỳ vọng: 25,8%

Kết quả kinh doanh tăng mạnh trong năm 2021 và quý 1.2022

Tổng doanh thu năm 2021 tăng 47% trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 37% so với 2020: Doanh thu đạt 9,813 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch cả năm. Lĩnh vực xây lắp có doanh thu tăng mạnh với 120% và đạt 6,714 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất điện tăng 124% với 928 tỷ đồng và lĩnh vực kinh doanh vật tư hàng hóa tăng 24% khi đạt 1,386 tỷ đồng. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp giảm 23% đạt 634 tỷ đồng và lĩnh vực bất động sản giảm mạnh 88% với 100 tỷ đồng khi trong kỳ không có dự án đưa vào kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế đạt 890 tỷ đồng, tăng mạnh 37% so với 2020 và hoàn thành 150% kế hoạch cả năm: Lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ nhờ doanh thu lĩnh vực xây lắp và sản xuất điện tăng, bên cạnh đó, trong năm công ty cũng đạt được 275 tỷ đồng lợi nhuận tài chính từ việc đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vào CTCP khoáng sản Tấn Phát khi tăng sở hữu từ công ty liên kết thành công ty con. Lợi nhuận từ công ty liên kết CTCP khoáng sản Cao Bằng cũng tăng mạnh 380% trong kỳ khi đạt 86 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận gộp lĩnh vực sản xuất điện tăng mạnh 297% và 369% trong quý I.2022: Trong quý 1.2022, doanh thu đạt 1,478 tỷ đồng, bằng 95% cùng kỳ 2021 và đạt 13.4% kế hoạch năm. Doanh thu mảng sản xuất công nghiệp và sản xuất điện tăng mạnh 10,2 lần và 3 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 350 trong đó lĩnh vực sản xuất điện đạt 286 tỷ đồng, chiếm đến 82% tổng lợi nhuận gộp. Lợi nhuận trước thuế đạt 184 tỷ đồng, bằng 225% cùng kỳ, đạt 27.4% kế hoạch cả năm.

Lĩnh vực sản xuất điện là đầu tàu đóng góp vào tăng trưởng kết quả kinh doanh trong năm 2022

Sau khi đưa vào hoạt động 3 nhà máy điện gió với tổng công suất 144MW, công suất các nhà máy điện của công ty đã tăng mạnh lên 315MW. Cả 3 nhà máy điện gió của PC1 đều đạt được vận hành thương mại trước 31/10/2021 để hưởng giá ưu đãi 8.5cent/kwh, làm hiệu quả kinh doanh tăng mạnh.

Doanh thu sản xuất điện năm 2021 đạt 928 tỷ đồng, tăng 24% so với 2020, và chiếm 9.5% tổng doanh thu của công ty. Lơi nhuận gộp đạt 528 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất với 46%, biên lợi nhuận gộp vẫn ở mức cao với 57%.

Trong năm 2022, chúng tôi dự báo sản lượng điện của công ty có thể đạt mức 1,050 triệu kwh, trong đó sản lượng thủy điện khoảng 580 triệu kwh, sản lượng điện gió là khoảng 470 triệu kwh. Doanh thu sản xuất điện tăng lên 1,678 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 923 tỷ đồng, lần lượt tăng 81% và 75% so với 2021.

Trong những năm tới, công ty tiếp tục thực hiện đầu tư thêm vào các dự án nguồn điện mới, trong đó có các dự án thủy điện nhỏ có công suất 81MW.

Kế hoạch phát triển đầu tư nguồn điện với mục tiêu đến năm 2025 dự kiến sẽ đầu tư và vận hành khoảng 350 MW điện năng lượng tái tạo. Đến 2035 hợp tác và phát triển thành công dự án điện gió ngoài khơi với công suất khoảng 1.000 MW.

Từ năm 2023 lĩnh vực bất động sản quay trở lại đóng góp vào kết quả kinh doanh với dự án PCC1 Vĩnh Hưng và PCC1 Thăng Long

Trong năm 2021, doanh thu bất động sản giảm mạnh 88% và chỉ đạt 100 tỷ đồng, do các dự án cũ giá trị doanh thu còn lại thấp, trong khi các dự án mới vẫn đang trong giai đoạn đầu tư.

Trong năm 2022, công ty thực hiện đầu tư 2 dự án thấp tầng là Định Công và Yên Thường, có quy mô doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng. Dự án thấp tầng nên tiến độ dự kiến sẽ thực hiện nhanh kịp hạch toán một phần doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2022.

Các dự án có quy mô lớn hơn là dự án PCC1 Vĩnh Hưng và PCC1 Thăng Long tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để có thể bắt tay vào đầu tư từ nửa cuối năm 2022 và dự kiến sẽ mang lại kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2023-2025.

Hiện tại, thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực bất động sản, công ty đang tập trung thực hiện dự án Vĩnh Hưng và Thăng Long. Giá trị đầu tư lĩnh vực bất động sán đến cuối năm 2021 đạt giá trị 611 tỷ đồng, trong đó bất động sản đầu tư cho thuê đạt 221 tỷ đồng, 300 tỷ đồng mua cổ phần của CTCP Đầu tư BĐS CT2, còn lại giá trị đầu tư vào các dự án dở dang còn lại mới ở mức thấp.

Bất động sản Khu Công nghiệp- Logistic

Trong năm 2021, công ty đã thực hiện đầu tư giá trị 210 tỷ đồng để mua Cổ phần của CTPC Western Pacific (WP), trong quý I.2022, công ty đầu tư thêm 700 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 25.3% với tổng giá trị đầu tư là 910 tỷ đồng.

Công ty WP là doanh nghiệp phát triển bất động sản Khu công nghiệp và Logistic, hiện tại công ty đang thực hiện các dự án đầu tư Khu Công nghiệp tại Bắc Ninh và Hà Nam.

Công ty WP được chấp thuận đầu tư Khu Công nghiệp Yên Phong 2A thông qua công ty con là CTCP Hạ tầng Western Pacific với tổng diện tích quy hoạch là 155 ha, trong đó diện tích đất cho thuê là khoảng 70%, tổng vốn đầu tư khoảng 2,500 tỷ đồng. Chia sẻ tại Đại hội cổ đông, lãnh đạo PC1 cho biết dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu thuê đất, giá thuê có thể đạt mức từ 120-130 usd/m2/chu kỳ đầu tư. Dự án sẽ được thực hiện đầu tư từ nửa cuối 2022 và có thể cho thuê đất từ năm 2023.

Lĩnh vực khoáng sản hứa hẹn tiềm năng to lớn

Với việc gia tăng sở hữu tại CTCP khoáng sản Tấn Phát lên 57,3%, công ty sẽ tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản với dự án khai thác và chế biến Nickel- Đồng tại xã Quang Trung/Hà trì, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Dự án có quy mô đầu tư khoảng 2,500 tỷ đồng, trong đó giá trị quyền khai thác là khoảng 1,000 tỷ đồng, giá trị đầu tư cơ bản mỏ, nhà xưởng, máy móc thiết bị là khoảng 1,500 tỷ đồng. Trữ lượng mỏ là 3.5 triệu tấn quặng Sulfua cấp 122, cấp có mức độ nghiên cứu thăm dò địa chất tin cậy. Công suất thiết kế là 600,000 tấn quặng nguyên khai/năm, thời gian khai thác là 8 năm và có thể xin gia hạn thời gian khai thác lên gấp đôi.

Hiệu quả dự án được xác định ở mức IRR 18%, với giả thiết giá Ni ở mức 18.000-19.000 usd/tấn. Hiện nay giá Ni đạt mức 25.000-28.000 sau khi đã tăng mạnh lên 40.000-45.000 usd/tấn trong tháng 3.2022.

Sau khi hoàn thành xây dựng, chạy thử và hiệu chỉnh, dự kiến nhà máy sẽ có sản phẩm thương mại từ giữa năm 2023. Sản phẩm của nhà máy là tinh quặng Nickel – Đồng, với hàm lượng Ni trong khoảng từ 3.5%-7.5% theo nhu cầu của thị trường, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đối với từng nhóm khách hàng.

Giá trị đầu tư vào dự án đến cuối năm 2021 đạt 1,293 tỷ đồng trong đó giá trị quyền khai thác mỏ là 978 tỷ đồng, giá trị xây dựng cơ bản mỏ là 315 tỷ đồng. Dự kiến quá trình xây dựng mỏ sẽ hoàn thành và đi vào khai thác từ quý IV.2022.

Triển vọng thị trường Nickel

Giá Nickel đã tăng 25% trong năm 2021 lên mức 21.000 usd/tấn, cao nhất trong 7 năm qua và đặc biệt tăng mạnh 55% từ đầu năm đến nay, từ 21.000 usd/tấn lên khoảng 32.000 usd/tấn khi Xung đột Nga – Ukraine nổ ra (có thời điểm tăng lên mức 48.000 usd/tấn).

Cơ cấu sử dụng Nickel trên thế giới hiện nay là khoảng 70% được dùng để sản xuất thép không gỉ, 17% được dùng để làm “siêu hợp kim” và 7% được dùng trong công nghiệp mạ, còn lại được ứng dụng trong các lĩnh vực khác, như: pin sạc (4%), chất xúc tác và các hóa chất khác, đúc tiền, sản phẩm đúc và đồng bảng kim loại. Trong bối cảnh ngành công nghiệp sản xuất thép không gỉ đang tăng trưởng, tiêu thụ niken dự kiến sẽ tăng đều đặn trong giai đoạn sắp tới (từ 2.4 triệu tấn vào năm 2019 lên 2.8 triệu tấn vào năm 2025) với tốc độ tăng trưởng tiêu thụ khoảng 2.2% một năm.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng Nickel trong lĩnh vực sản xuất xe điện cũng tăng trưởng mạnh trong 10 năm gần đây, do Nickel được dung để sán xuất điện cực Pin xe điện. Dự báo của Roskill cho thấy tỷ lệ sử dụng Nickel cho sản xuất Pin xe điện sẽ tăng từ 4% năm 2019 lên mức 20% trong tổng 3.69 triệu tấn vào năm 2030.

Với triển vọng giá hàng hóa kim loại cơ bản đang tăng lên nhờ kinh tế hồi phục, nhu cầu Nickel tăng lên cho các ngành sản xuất công nghiệp, đặc biệt là xe điện, giá Nickel đang ở mức rất cao, trong ngắn hạn có thể điều chỉnh nhưng khả năng vẫn ở mức rất cao, điều này hy vọng mang lại hiệu quả của dự án khai thác khoáng sán của công ty sẽ có hiệu quả kinh doanh tốt.

Dự phóng kết quả kinh doanh 

Trong năm 2022, chúng tôi đánh giá triển vọng kinh doanh của công ty cơ bản ổn định, lĩnh vực sản xuất điện sẽ dẫn dắt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, trong khi lĩnh vực xây lắp điện chững lại khi các dự án đầu tư điện gió đã đi qua giai đoạn cao điểm. Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản cũng mang lại một phần doanh thu từ 2 dự án thấp tầng có quy mô khoảng 1.200 tỷ đồng.

Dự báo doanh thu năm 2022 đạt mức 9,073 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 764 tỷ đồng, lần lượt bằng 92% và 86% của năm 2021. Nếu bỏ qua doanh thu tài chính 2021 đạt được, lợi nhuận kinh doanh cốt lõi năm 2022 của công ty vẫn có sự tăng trưởng 24%.

Từ năm 2023, lĩnh vực bất động sản sẽ mang doanh thu và lợi nhuận trở lại khi dự án PCC1 Vĩnh Hưng, Thăng Long dự kiến được hoàn thành, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Bên cạnh đó, lĩnh vực khai thác khoáng sản dự kiến cũng bắt đầu mang lại doanh thu và lợi nhuận, sẽ làm kết quả kinh doanh của công ty gia tăng lên mạnh mẽ.

Định giá

Kết hợp các Phương pháp định giá từng phần các lĩnh vực hoạt động khác nhau của công ty, chúng tôi xác định giá trị cổ phiếu ở mức 46,600 đồng/cổ phần, tương ứng với PE forward 2022 đạt 21 lần và sẽ giảm nhanh xuống mức 14 lần trong 2023

Nguồn: MBS


Các nguồn định giá tham khảo khác:


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

PC1 chart. Nguồn: Admin


Link tham room zalo Tín hiệu dòng tiền để nhận được tư vấn trong phiên cổ phiếu có tín hiệu Mua/Bán: https://zalo.me/g/izmqqe638

 

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.