[Daily Stock Calls 06/11/2018] SSI cập nhật PLX – VCSC khuyến nghị MUA PPC (target price: 26.5), khuyến nghị PHTT PVD (TP: 16.5) – HSC khuyến nghị NẮM GIỮ BID (TP: 28)

SSI cập nhật PLX

VCSC khuyến nghị MUA PPC (target price: 26.5); khuyến nghị PHTT cp PVD (TP: 16.5)

HSC khuyến nghị NẮM GIỮ cp BID (TP: 28)

SSI cập nhật PLX

PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex

  Giá hiện tại % chang (t-3) P/E P/B
PLX 61 2.5% 18.59 3.61

Doanh thu thuần: Doanh thu thuần 9T2018 đạt 142.876 tỷ đồng (+27,05% YoY). Doanh thu tăng chủ yếu nhờ giá dầu thô trung bình tăng 34,5%.

Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế 9T2018 đạt 3.968 tỷ đồng (+11,9% YoY), tương đương 79% kế hoạch năm. Cụ thể, tổng sản lượng đạt 7.427.638 m3/tấn (+3% YoY), và LNTT mảng phân phối xăng dầu cốt lõi đạt 2.165 tỷ đồng (+19,34% YoY), hay 54,56% LNTT hợp nhất.

Tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ suất lợi nhuận gộp 9T2018 giảm còn 7,4% từ 8,4% trong cùng kỳ 2017, do giá dầu biến động mạnh

Tỷ suất lợi nhuận ròng: Tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 2,23%, giảm từ 2,58% trong 9T2017.

Sự kiện đáng chú ý: Petrolimex đang lên kế hoạch bán 60 triệu cổ phiếu quỹ (4,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) thông qua phương thức dựng sổ (Book Building). Giả sử giá bán cổ phiếu ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu, Petrolimex sẽ ghi nhận khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng trong phần Thặng dư vốn trong vốn chủ sở hữu.

Quan điểm sơ bộ: Petrolimex có thể hoàn thành kế hoạch 5 nghìn tỷ đồng (+4,5% YoY) lợi nhuận trước thuế năm 2018. Petrolimex có thể ghi nhận khoảng 1 nghìn tỷ đồng thu nhập từ việc thoái vốn khỏi PGBank. Với mức giá 58.100 đồng / cổ phiếu, PLX đang giao dịch ở các mức PE 2018 và 2019 lõi lần lượt là 18,5x và 17,8x.

CTCK Báo cáo phân tích gần nhất Khuyến nghị Giá mục tiêu % upside Thay đổi vs
lần KN trước
SSI 05/11/2018 N/A   
VCSC 01/11/2018 KHẢ QUAN                           61.90 1.5% Không đổi
HSC 12/09/2018 NẮM GIỮ                           71.40 17.0% Điều chỉnh tăng  (+0.4%)
ACBS 01/06/2018 NẮM GIỮ                           60.00 -1.6%
BSC 15/05/2018     

—————————————–

PLX chart. Nguồn: Admin

VCSC khuyến nghị MUA PPC (target price: 26.5); khuyến nghị PHTT cp PVD (TP: 16.5)

PPC: CTCP Nhiệt điện Phả Lại

  Giá hiện tại % chang (t-3) P/E P/B
PPC 18.1 1.7% 5.99 0.99

* Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nhưng điều chỉnh giá mục tiêu giảm 1,5% từ 26.500VND/cổ phiếu xuống 26.100VND/cổ phiếu. Cả dự phóng lợi nhuận báo cáo và cốt lõi cho năm 2018 đều được điều chỉnh tăng 2,7% do điều chỉnh tăng giả định sản lượng điện thương phẩm Phả Lại 1 thêm 14,6%.

* Dự báo lợi nhuận cốt lõi 2018 sẽ đi ngang vì sản lượng điện thương phẩm tăng và giá trên thị trường phát điện cạnh tranh phục hồi, bù đắp cho thu nhập lãi giảm và thuế suất tăng.

* Dự báo lợi nhuận báo cáo 2018 sẽ đạt tăng trưởng 23,7% nhờ khoản thanh toán hồi tố cho phần lỗ do lỗ tỷ giá đã thực hiện 125 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng cho QTP 100 tỷ đồng, và lỗ do chênh lệch tỷ giá giảm mạnh nhờ trả nợ bằng đồng JPY trước hạn trong năm 2017.

* Dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019-2022 sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 4,4% nhờ sản lượng điện thương phẩm tăng trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt điện ngày càng trầm trọng và cổ tức bằng tiền mặt nhận được từ HND và QTP tăng.

* PPC hiện đang giao dịch tại mức P/E dự phóng 2018 là 7,0 lần và EV/EBITDA là 5,7 lần, thấp hơn lần lượt 53,5% và 38,5% trong khi lợi suất cổ tức và ROE cao hơn so với các cổ phiếu khác trong ngành.

CTCK Báo cáo phân tích gần nhất Khuyến nghị Giá mục tiêu % upside Thay đổi vs
lần KN trước
VCSC 05/11/2018 MUA                           26.50 46.4% Không đổi
VDSC 24/10/2018 MUA                           23.00 27.1%
SSI 18/10/2018 N/A   
HSC 27/07/2018 NẮM GIỮ                           20.00 10.5% Không đổi
BVSC 14/06/2018 OUTPERFORM                           22.90 26.5%
KIS 12/06/2018 TĂNG TỶ TRỌNG                           20.00 10.5%
FPTS 12/05/2018 MUA                           23.50 29.8% Không đổi
BSC 10/04/2018                             23.89 32.0% Không đổi

—————————————–

PPC chart. Nguồn: Admin

PVD: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

  Giá hiện tại % chang (t-3) P/E P/B
PVD 16.95 1.8% 110.85 0.49

* Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu dành cho Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) thêm 1,8%, đồng thời giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Chúng tôi điều chỉnh giảm 7,1% dự báo lỗ năm 2018 với việc điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận từ liên doanh với Baker Hughes.

* Dự báo năm 2018, công ty sẽ lỗ 13,2 triệu USD do (1) giá thuê ngày giàn khoan tự nâng giảm 3,6%, (2) chi phí khấu hao tăng do hiệu suất tăng (vì công ty áp dụng phương pháp ghi nhận khấu hao theo hiệu suất hoạt động) và (3) giàn khoan tiếp trợ không làm việc.

* Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 đạt 14,5 triệu USD, trong đó chủ yếu là lợi nhuận ngoài HĐKD (12 triệu USD) từ thu hồi nợ xấu và hoàn nhập dự phòng cho quỹ Khoa học – Công Nghệ (3,1 triệu USD) còn hoạt động cốt lõi không đóng góp đáng kể. Chúng tôi dự báo khoản lỗ thường xuyên 0,4 triệu USD vì giá thuê ngày không thể bù đắp cho chi phí khấu hao và hoạt động.

* Tuy triển vọng khả quan hơn với dự báo giá thuê ngày giàn khoan tự nâng phục hồi 10%/năm từ năm 2019 trở đi nhưng chưa đủ cho một sự phục hồi mạnh mẽ với ROE dự kiến sẽ chưa đến 5% trong tương lai.

* Yếu tố hỗ trợ: Giá dầu ổn định trong khoảng 70-80USD/thùng, giá thuê ngày cao hơn dự báo, các hợp đồng khoan dầu khí ngoài dự kiến và tiếp tục thu hồi nợ xấu.

* Rủi ro: Thị trường giàn khoan bị dư cung, ban lãnh đạo đề ra mục tiêu thận trọng cho năm 2019.

* VCSC cho rằng cổ phiếu PVD kém hấp dẫn tại mức P/B 0,5 lần với dự phóng ROE 2019 đạt 2,5% dù PVD diễn biến khả quan hơn so với các cổ phiếu khác trong ngành và có bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn.

CTCK Báo cáo phân tích gần nhất Khuyến nghị Giá mục tiêu % upside Thay đổi vs
lần KN trước
VCSC 05/11/2018 PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG                           16.50 -2.7% Không đổi
VDSC 18/09/2018 N/A   
SSI 05/09/2018 HOLD                           17.00 0.3% Không đổi
HSC 15/08/2018 KHẢ QUAN                           20.00 18.0% Không đổi
ACBS 01/06/2018 NẮM GIỮ   
BSC 15/01/2018                             29.80 75.8%

—————————————–

PPC chart. Nguồn: Admin

HSC khuyến nghị NẮM GIỮ BID (target price: 28)

BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

  Giá hiện tại % chang (t-3) P/E P/B
BID 32.8 11.2% 13.47 2.22

BID đã được Chính phủ chấp thuận đề án phát hành 17,65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho KEB Hana Bank với tư cách là đối tác chiến lược – sau gần 2 năm chờ đợi. Thông tin chi tiết như sau:

 • BID sẽ phát hành riêng lẻ 603.302.706 cổ phiếu mới cho đối tác chiến lược là KEB Hana Bank để nâng vốn điều lệ từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng. Số cổ phần phát hành tương đương 17,65% số lượng cổ phiếu lưu hành hiện nay và bằng 15% vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 • Sau khi phát hành, tỷ lệ sở hữu của NHNN tại BID sẽ giảm xuống còn 80,99% từ 95,28% hiện nay. Tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược là 15%. Còn lại 4,01% thuộc sở hữu của các NĐT khác.
 • Cổ phiếu phát hành cho KEB Hana Bank sẽ được hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm theo quy định hiện hành về đối tác chiến lược.
 • Thời gian thực hiện là từ Q4/2018 đến 2019. Tuy nhiên có vẻ BID muốn hoàn tất thương vụ này trong năm 2018.
 • Giá phát hành vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên như đã đề cập trong các báo cáo trước đây, giá phát hành sẽ phụ thuộc vào giá thị trường. Cụ thể, giá phát hành có thể được xác định dựa trên giá bình quân 10 phiên trong vòng 6 tháng kể từ ngày có phương án chấp thuận bán cổ phần và không được thấp hơn BVPS gần nhất và định giá của một đơn vị định giá độc lập.

Giá trị thương vụ nhiều khả năng rơi vào 800 triệu USD – với thị giá đang là 30.000đ thì giá trị thương vụ tương đương 30% vốn cấp 1 của BID (61.000 tỷ đồng) và tạo ra dư địa để BID huy động thêm 9.000 tỷ đồng vốn cấp 2 bằng trái phiếu (bằng 50% số vốn cấp 1 tăng thêm) trong bối cảnh BID đã không còn dư địa để phát hành trái phiếu nâng vốn cấp 2 kể từ năm 2017. Theo đó, hệ số CAR tính dựa trên Basel 1 có thể tăng từ 9% hiện nay (theo ước tính của HSC) lên 10,7%.

BID cũng đã công bố KQKD 9 tháng hợp nhất với LNTT đạt 7.254 tỷ đồng (tăng 30,6% so với cùng kỳ), sát với kế hoạch của Ngân hàng và dự báo của HSC. Cụ thể, cho vay khách hàng tăng 11,75% so với đầu năm đạt 968 nghìn tỷ đồng; huy động khách hàng tăng 10,88% so với đầu năm đạt 953 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ lệ NIM giảm 0,16%, chủ yếu rơi vào Q3. Theo đó thu nhập lãi thuần tăng 11,31% so với cùng kỳ đạt 25.615 tỷ đồng. Tuy nhiên thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 51,92% so với cùng kỳ đạt 7.250 tỷ đồng. Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, chỉ tăng 8,73% so với cùng kỳ lên 11.246 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tăng 20,85% so với cùng kỳ lên 14.365 tỷ đồng.

Cho năm 2018, HSC giữ nguyên dự báo với LNTT đạt 9.882 tỷ đồng (tăng trưởng 14%). Tuy nhiên chúng tôi điều chỉnh giảm giả định tăng trưởng cho vay khách hàng từ 16% xuống 14% và tăng trưởng huy động khách hàng từ 20% xuống còn 18,5%. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm dự báo tỷ lệ NIM từ 2,9% xuống còn 2,81%. Tuy nhiên chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng thu nhập ngoài lãi từ 8.290 tỷ đồng lên 8.996 tỷ đồng. Các giả định đằng sau dự báo mới của chúng tôi là:

 1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 14% đạt 987 nghìn tỷ đồng. BID sẽ tuân thủ chặt hạn mức tăng trưởng tín dụng 14% của NHNN.
 2. Và chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng tiền gửi khách hàng từ 20% xuống còn 18,5% (1.019 nghìn tỷ đồng).
 3. Do đó, hệ số LDR cải thiện nhẹ còn 97% (năm 2017 là 100,8%).
 4. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ giảm tiếp 0,09% từ dự báo trước đây là 2,90% xuống 2,81% do chi phí huy động tiền gửi tăng mạnh hơn dự kiến và lợi suất gộp cho vay giảm.
 5. Chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 12,34% đạt 34.776 tỷ đồng.
 6. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng thu nhập ngoài lãi từ 8.290 tỷ đồng lên 8.996 tỷ đồng. Chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng giả định cho: thu nhập từ thu hồi nợ xấu, lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh /đầu tư và lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối.
 7. Chúng tôi giữ nguyên dự báo chi phí hoạt động tăng 10% so với năm 2017 lên 17.054 tỷ đồng
 8. Chúng tôi giả định BID sẽ tiếp tục quyết liệt trong trích lập dự phòng trong năm 2018. Và dự báo Ngân hàng sẽ trích lập 16.830 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 13,36% so với năm 2017).
 9. Tiếp đó, chúng tôi giả định tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 1,61% (năm 2017 là 1,61%).
 10. Và giả định hệ số CAR là 10,6% sau khi thực hiện tăng vốn. Chúng tôi giả định BID sẽ hoàn tất thương vụ tăng vốn cấp 1 trong năm nay, theo đó tăng vốn thêm 17,65%.

Với những giả định trên, BVPS của BID sẽ là 17.420đ và EPS là 1.939đ. ROAE là 12,8% và ROAA là 0,6%. Cổ phiếu hiện giao dịch với P/B dự phóng là 1,75 lần và P/E là 15,6 lần.

Cho năm 2019, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 31,99% đạt 13.043 tỷ đồng. Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau:

 1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 14% đạt 1.137 nghìn tỷ đồng.
 2. Trong khi đó, chúng tôi dự báo tiền gửi khách hàng tăng trưởng 16,5% đạt 1.187 tỷ đồng.
 3. Theo đó, hệ số LDR thuần sẽ là 96% (năm 2018 là 97%).
 4. Tỷ lệ NIM tăng nhẹ 0,08% lên 2,89%. Do đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 17,3% đạt 40.783 tỷ đồng.
 5. Và chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 1,8% đạt 9.155 tỷ đồng, chủ yếu do thu nhập từ kinh doanh và đầu tư trái phiếu giảm.
 6. Chúng tôi dự báo tổng thu nhập hoạt động tăng 13% so với năm 2018 lên 19.271 tỷ đồng.
 7. Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng tăng nhẹ lên 17.625 tỷ đồng (tăng 4,7%). BID sẽ tiếp tục tập trung quyết liệt trích lập dự phòng trong 2 hoặc 3 năm tới để xóa phần lớn nợ xấu trước năm 2020.
 8. Do đó, tỷ lệ nợ xấu dự báo là 1,40% vào cuối năm 2019.
 9. Chúng tôi dự báo LNTT tăng trưởng 31,9% đạt 13.043 tỷ đồng.
 10. Chúng tôi dự báo BID sẽ sớm thực hiện huy động vốn mới từ thị trường sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược là KEB Hana Bank. Do Ngân hàng cần tăng vốn cấp 1 để cải thiện hệ số CAR trước khi tiêu chuẩn Basel 2 được triển khai vào năm 2020.

Từ những giả định trên, chúng tôi dự báo BVPS dự phóng 2019 là 20.564đ và EPS là 2.305đ. ROAA là 0,7% và ROAE là 12,2%. Ở thị giá cổ phiếu hiệu tại, P/B dự phóng là 1,48 lần và P/E là 13,2 lần.

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu từ 25.500đ lên 28.000đ, tương đương P/B dự phóng 2018 là 1,6 lần. Và lý do ở đây là do BVPS sau khi phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ tăng lên. Chúng tôi giả định BID sẽ phát hành với giá xấp xỉ thị giá là 30.000đ. Theo đó Ngân hàng sẽ thu về 18.000 tỷ đồng vốn mới với một khoản thặng dư vốn cổ phân. Theo đó BID sẽ có thêm dư địa tăng trưởng trong 2 năm tới. Từ quan điểm căn bản, BID đang hướng vào phân khúc khách hàng cá nhân và DNNVV với tỷ lệ NIM và lãi thuần HĐ dịch vụ cao hơn. Tuy nhiên, sau đó BID vẫn cần tăng vốn để đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2. Trong khi đó vấn đề nợ xấu và gánh nặng trái phiếu VAMC cũng vẫn còn đáng lo ngại.

CTCK Báo cáo phân tích gần nhất Khuyến nghị Giá mục tiêu % upside Thay đổi vs
lần KN trước
HSC 05/11/2018 NẮM GIỮ                           28.00 -14.6% Điều chỉnh tăng  (+9.8%)
VDSC 05/11/2018 TÍCH LŨY                           35.00 6.7%
SSI 30/10/2018 N/A   
VCSC 26/10/2018 MUA                           37.80 15.2% Điều chỉnh tăng  (+7.1%)
BSC 15/01/2018     

—————————————–

BID chart. Nguồn: Admin

Nguồn: SSI, VCSC, HSC

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.