[Daily Stock Calls 08/11/2018] Cập nhật công ty: BVH – Tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; CII – 9T2018 chỉ hoàn thành 5,7% kế hoạch năm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSE)

Hoạt động bảo hiểm

Doanh thu: Trong 9T2018, doanh thu phí bảo hiểm trực tiếp đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,8% YoY. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 26,2% YoY lên 15,5 nghìn tỷ đồng trong khi doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 25% YoY đạt 7,28 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng lên 20,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,6% YoY. BVH tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Chi phí: Tổng chi phí bảo hiểm trực tiếp là 23,32 nghìn tỷ đồng, +42,3% YoY, chủ yếu do chi phí bồi thường và thanh toán đến hạn tăng mạnh (+37% YoY) và chi phí dự phòng toán học tăng mạnh (+66,5% YoY), tương ứng chiếm 35% và 49% tổng chi phí. Tỷ lệ kết hợp là 111,6% so với 97% trong 9T2017.

Tính đến cuối Q3/2018, BVH có quỹ dự phòng toán học đạt 57,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23,4% YTD, chiếm 85,5% tổng dự phòng bảo hiểm.

Tổng lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận lỗ 2.417 tỷ đồng so với mức lãi 528 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017.

Hoạt động kinh doanh khác: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 6.044 tỷ đồng, tăng 88,7% YoY, trong khi tỷ trọng lợi nhuận từ công ty liên doanh/liên kết cũng đạt mức cao 101 tỷ đồng, tăng 60,6% YoY. Tính đến cuối Q3/2018, BVH có tổng mức đầu tư 84 nghìn tỷ đồng, tăng 12% YTD, với tổng giá trị giao dịch đạt 2,75 nghìn tỷ đồng, tăng 17% YTD và tổng giá trị chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn là 78 ​​nghìn tỷ đồng, +12,4% YTD.

Lợi nhuận trước thuế: 1.128 tỷ đồng, -28% YoY, LNST đạt 942 tỷ đồng, -27,2% YoY, hoàn thành lần lượt 83,6% và 89,7% kế hoạch năm của công ty.

Quan điểm sơ bộ: Kết quả kinh doanh đạt được do tỷ lệ bồi thường cao ở mức 38,7% so với 34,9% trong 9 tháng đầu năm 2017 và chi phí trích lập dự phòng tăng cao do thị trường chứng khoán kém thuận lợi và lợi suất trái phiếu Chính phủ ở mức thấp trong 9T2018.

Định giá: Theo kế hoạch lợi nhuận của BVH cho năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2018 là 36,8 nghìn tỷ đồng, +12,4% YoY, với LNST hợp nhất là 1,35 nghìn tỷ đồng, -15,9% YoY. Cổ tức năm 2018 theo kế hoạch ở mức 10% trên mệnh giá bằng tiền mặt, hoặc tỷ lệ cổ tức là 1,02%, giống như năm 2016 và 2017.

Theo kế hoạch của công ty, EPS và BVPS 2018 ước tính lần lượt là 1.923 đồng và 21.450 đồng. Với mức giá hiện tại là 98.500 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu đang giao dịch ở mức PE và PB 2018 lần lượt là 51,2x và 4,59x.

 ——————————————–

BVH chart. Nguồn: Admin

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII: HOSE)

Xu hướng doanh thu thuần: Doanh thu quý 3/2018 đạt 626 tỷ đồng, tăng 39% YoY, nâng doanh thu 9T2018 đạt 2.223 tỷ đồng, tăng 56% YoY. Tuy nhiên, công ty chỉ hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu do việc bàn giao 2 lô đất cho công ty liên doanh giữa CII và Hong Kong Land chậm hơn so với kế hoạch. Doanh thu 9T2018 chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu của 2 dự án nhà ở tại Thủ Thiêm: dự án Lake View 1 và 2 (1.102 tỷ đồng). Doanh thu từ thu phí cầu đường giảm xuống còn 439 tỷ đồng, -21% YoY do đường cao tốc Hà Nội tại TP.HCM đóng cửa từ tháng 1/2018.

Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ suất lợi nhuận gộp 9T2018 cho 2 dự án nhà ở Lake View 1 và 2 đạt 19,8%. Tỷ suất lợi nhuận gộp chung trong 9T2018 tăng lên 27% từ mức 19%. Tỷ suất lợi nhuận gộp 9T2017 ở mức thấp do ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng xây dựng và chuyển nhượng trị giá 577 tỷ đồng (dự án BT: giá vốn hàng bán sẽ được ghi nhận ở mức bằng doanh thu. Đổi lại, CII sẽ nhận về đất).

Xu hướng lợi nhuận ròng: Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPATMI) Q3 2018 đạt 29,7 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 65,8 tỷ đồng trong quý 3. Nhìn chung, NPATMI 9T2018 đạt 70,2 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 1.509 tỷ đồng trong 9T2017 và chỉ hoàn thành 5,7% kế hoạch năm. Trong 9T2017, CII đã ghi nhận một khoản thu nhập bất thường trị giá 1.606 tỷ đồng từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư tại 2 công ty con LGC và CEE.

Quan điểm sơ bộ: CII gần đây bị bán quá do thiếu thông tin tích cực về việc tăng trưởng lợi nhuận. Với mức giá hiện tại là 23.600 đồng / cổ phiếu và cổ tức dự kiến ​​là 3.200 đồng/cổ phần trong năm 2018, tỷ suất cổ tức ​​của CII ước tính là 13,5%. CII hiện đang giao dịch tại PB là 1,2x. Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2018 đến từ doanh thu chuyển nhượng 2 lô đất (3.15 và 3.16) cho công ty liên doanh giữa CII và Hong Kong Land thực hiện trong quý 4/2018 và quý 1/2019.

—————————————-

CII chart. Nguồn: Admin

Nguồn: SSI Research

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.