Đạm Hà Bắc (DHB) lỗ tiếp 200 tỷ đồng quý 3, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 3.000 tỷ đồng

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần giảm 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí giá vốn chỉ giảm được 17,5% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ còn 28,8 tỷ đồng, giảm sâu so với số 171 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 17,1 tỷ đồng, tăng gần 16 tỷ đồng so với quý 3/2018.

Chi phí tài chính trong quý giảm được 22 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 213 tỷ đồng, tuy nhiên tính riêng chi phí lãi vay đã 212 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính đến hết quý 3/2019 Đạm Hà Bắc còn ghi nhận 1.475 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và 6.062 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính dài hạn.

Trừ thêm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thì Đạm Hà Bắc đã lỗ gộp hơn 200 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận lỗ gộp 98 tỷ đồng. Kết quả, Đạm Hà Bắc lỗ hơn 200 tỷ đồng trong quý 3, trong đó lỗ ghi nhận cho cổ đông công ty mẹ là 199,7 tỷ đồng. Số lỗ này gấp đôi số lỗ của quý 3/2018.

Đạm Hà Bắc (DHB) lỗ tiếp 200 tỷ đồng quý 3, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 Đạm Hà Bắc đạt 2.141 tỷ đồng doanh thu, giảm 9,2% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 70% kế hoạch năm. Gánh nặng chi phí giá vốn, đặc biệt là chi phí tài chính khiến Đạm Hà Bắc lỗ gần 412 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng nhiều so với số lỗ gần 269 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm ngoái. Tuy vậy số lỗ này vẫn nằm trong dự kiến của công ty khi năm 2019 Đạm Hà Bắc đặt kế hoạch lỗ đến 530 tỷ đồng.

Đáng chú ý, với số lỗ hơn 420 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2019 vừa qua, Đạm Hà Bắc đã nâng tổng lỗ lũy kế lên 3.077 tỷ đồng. Đồng thời vốn chủ sở hữu ghi âm gần 310 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu là 2.722 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm gấp 2,6 đầu năm, đạt 540 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 9.377 tỷ đồng, giảm hơn 20 tỷ đồng so với đầu năm.

Xem thêm BCTC quý 3/2019

Đạm Hà Bắc (DHB) lỗ tiếp 200 tỷ đồng quý 3, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 3.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.