DPM: Điều chỉnh tăng kế hoạch LN 2018, ĐHCĐ bất thường 1/2019, PVN giảm tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới

SSI Research – Ở mức giá hiện tại là 21.400 đồng/ cổ phiếu, DPM đang được giao dịch ở mức PE 2018 và 2019 là 15x và 14,3x. Mặc dù năm 2019, DPM có thể chịu ảnh hưởng từ (1) giá dầu cao hơn ước tính và (2) chi phí khấu hao cho nguyên năm từ nhà máy NPK-NH3, chúng tôi tin rằng công ty vẫn có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cận biên nếu tiếp tục giữ chi phí SG&A thấp như hiện tại trong năm nay. Do PVN (cổ đông lớn nhất của DPM) sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DPM từ mức 59,6% xuống còn 36% trong thời gian tới, ban lãnh đạo của DPM đang chịu áp lực cắt giảm chi phí. Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu là 20.400 đồng/ cổ phiếu trong thời điểm hiện tại, giảm 5% so với giá hiện tại.

>> DPM: Mặc dù kết quả kinh doanh giảm, lợi nhuận 9T2018 đã vượt kỳ vọng [Mục tiêu 20.400 đ/cp]

Gần đây, DPM đã công bố những tin tức chính như sau:

Điều chỉnh kết quả kinh doanh theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Trong khi KQKD năm 2016 ít thay đổi, năm 2017 lại có nhiều điểm đáng chú ý. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng năm 2017 đã điều chỉnh tăng lên 1.052 tỷ đồng và 895 tỷ đồng, tương ứng tăng 23% và 26% bởi những lý do như sau:

  • DPM đã thực hiện bảo trì lớn cho nhà máy vào tháng 12/2017 và ghi nhận chi phí bảo trì (111 tỷ đồng) vào giá vốn hàng bán năm 2017. Vì đây là một đợt bảo trì lớn, khoản này cần được hạch toán gia tăng tài sản, từ đó chi phí khấu hao sẽ phát sinh trong tương lai. Công ty sau đó đã ghi nhận tăng giá trị tài sản tương ứng, theo báo cáo tài chính 9T2018.
  • Chi phí bảo trì là 43 tỷ đồng thấp hơn so với dự toán. Công ty đã hoàn nhập khoản tiền tương đương trong báo cáo tài chính 6T2018.
  • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã giảm 9 tỷ đồng và 23 tỷ đồng, do phân bổ lại chi phí.

Điều chỉnh kế hoạch 2018

Doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2018 đã điều chỉnh tăng lên 9,05 nghìn tỷ đồng (+ 11% YoY so với số liệu sau kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2017) và 620 tỷ đồng (-31% YoY so với số liệu sau kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2017) tương ứng. Lý do điều chỉnh tăng có thể là (1) giá bán trung bình urê cao hơn dự kiến và (2) chi phí khấu hao thấp hơn dự toán đưa nhà máy NPK-NH3 vào hoạt động muộn hơn và (3) Chi phí SG&A thấp hơn dự toán nhờ cắt giảm chi phí hiệu quả.

Từ tháng 9/2018 đến nay, giá bán trung bình urê đã tăng từ 7.000 đồng/ kg lên 8.400 đồng/ kg. Điều này có thể do (1) giá dầu tăng từ quý 3 và (2) nhu cầu urê tăng ngắn hạn, đặc biệt là khi mùa vụ đông xuân đang diễn ra.

Tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 1/2019

Ngày 25/12/2018 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ bất thường. Mục đích của sự kiện này là để xin ý kiến cổ đông về nhân sự HĐQT.

Ước tính lợi nhuận 2018-2019

Chúng tôi điều chỉnh ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 2018 là 9.619 tỷ đồng (+17 YoY) và 756 tỷ đồng (-28% YoY). Năm 2019, chúng tôi ước tính công ty đạt 10.822 tỷ đồng doanh thu thuần (+12,5% YoY0 và 833  tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+10% YoY).

Định giá

Ở mức giá hiện tại là 21.400 đồng/ cổ phiếu, DPM đang được giao dịch ở mức PE 2018 và 2019 là 15x và 14,3x. Mặc dù năm 2019, DPM có thể chịu ảnh hưởng từ (1) giá dầu cao hơn ước tính và (2) chi phí khấu hao cho nguyên năm từ nhà máy NPK-NH3, chúng tôi tin rằng công ty vẫn có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cận biên nếu tiếp tục giữ chi phí SG&A thấp như hiện tại trong năm nay. Do PVN (cổ đông lớn nhất của DPM) sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DPM từ mức 59,6% xuống còn 36% trong thời gian tới, ban lãnh đạo của DPM đang chịu áp lực cắt giảm chi phí. Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu là 20.400 đồng/ cổ phiếu trong thời điểm hiện tại, giảm 5% so với giá hiện tại.

SSI Research

 


Các nguồn định giá tham khảo khác


Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.