DPR – Tiếp tục hưởng lợi từ giá cao su thế giới tăng mạnh, dự báo tăng trưởng cao 2017 – [Khả quan]

DPR đã công bố KQKD năm 2016 với doanh thu giảm còn lợi nhuận tăng – Tổng doanh thu đạt 852,7 tỷ đồng (giảm 0,3%); LNTT đạt 196,6 tỷ đồng (tăng trưởng 3,3%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 159,6 tỷ đồng (tăng trưởng 10,5%).

 Doanh thu từ mảng cao su giảm nhẹ do sản lượng giảm mặc dù giá bán bình quân tăng – Doanh thu từ cao su latex giảm nhẹ 3,5% xuống còn 571,7 tỷ đồng và đóng góp 66,3% vào tổng doanh thu. Sản lượng cao su tiêu thụ giảm 8,5% xuống còn 17.232,4 tấn nhưng vẫn vượt 4,4% kế hoạch cả năm. Giá bán bình quân tăng 4,6% lên 32,5 triệu đồng/tấn. Cao hơn nhiều so với kế hoạch của công ty là 26 triệu đồng/tấn nhờ giá cao su hồi phục từ mức thấp là 26,7 triệu đồng/tấn vào tháng 12/2015 lên 38,9 triệu đồng/tấn vào tháng 12/2016.

Trong đó sản lượng xuất khẩu là 5.605,2 tấn; tăng 6,5% và đóng góp 32,5% vào tổng sản lượng tiêu thụ (năm 2015 là 28,3%). Giá xuất khẩu giảm 4,4% xuống còn 32,9 triệu đồng/tấn (năm ngoái là 34,4  triệu đồng/tấn); theo đó giá trị xuất khẩu đạt 8,244 triệu USD; gần bằng năm 2015 (là 8,275 triệu USD). Sản lượng tiêu thụ trong nước giảm 13% xuống còn 11.627,1 tấn trong khi giá bình quân là 32,3 triệu đồng/tấn (tăng 39,4%).

Sản lượng cao su chế biến vượt 4,3% so với kế hoạch – sản lượng cao su chế biến đạt 17.522,9 tấn (giảm 4,4%); trong đó có 17.174,7 tấn là cao su tự khai thác và thu mua từ vùng trồng của công ty (14.476.7 tấn, vượt 7% kế hoạch) và cao su thu mua bên ngoài (2,610.3 tấn, vượt 4.4% kế hoạch). Về cơ cấu sản phẩm, SVR3L, 5, L chiếm 35,7% tổng sản lượng (6.183,6 tấn); mủ cao su ly tâm (quy DRC 100%) chiếm 30,6% (5.261,9 tấn) và SVR10, 20 chiếm 28,4% (4.871,2 tấn).

Lợi nhuận gộp tăng với tỷ suất lợi nhuận gộp cũng cao hơn – Lợi nhuận gộp tăng 9,4% lên 221,8 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 26% từ 23,7% trong năm 2015.

Lợi nhuận tài chính thuần tăng – lợi nhuận tài chính thuần tăng 17,1% lên 45,3 tỷ đồng mặc dù doanh thu HĐ tài chính giảm 5% còn 52,1 tỷ đồng vì đồng thời chi phí tài chính giảm 57,7% còn 6,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm còn 9,32% từ 9,45% năm 2015.

Lợi nhuận khác giảm mạnh – Doanh thu khác giảm 57,4% xuống còn 36,6 tỷ đồng còn chi phí khác tăng nhẹ 9,1% lên 6,7 tỷ đông; từ đó lợi nhuận khác giảm mạnh 71% từ 30,4 tỷ đồng xuống chỉ còn 8,8 tỷ đồng.

LNTT giữ nguyên – ở 196 tỷ đồng. Trong đó 179 tỷ đồng là từ công ty mẹ. Vào đầu năm, DPR đặt kế hoạch LNTT công ty mẹ thấp, chỉ là 70,2 tỷ đồng với dự đoán giá bán bình quân thấp, là 26 triệu đồng/tấn. Như vậy kết quả trên đã vượt 155% kế hoạch đề ra.

LNST tăng nhờ thuế TNDN giảm – năm nay DPR hưởng thuế suất là 14,6% thay vì 19,6% như trong năm 2015. Với chi phí thuế TNDN phải nộp là 28,7 tỷ đồng (giảm 22,9%), LNST đã tăng 7,9% và đạt 197 tỷ đồng. Thuế suất đối với lợi nhuận từ cao su là 5% còn từ hoạt động khác bao gồm hoạt động thanh lý cây cao su là 20%. Trong năm 2015 mảng cao su chỉ đóng góp 9,9% LNTT (18,9 tỷ đồng) trong khi năm 2016 tỷ lệ này là 23,6% (46,4 tỷ đồng). Theo đó thuế TNDN của DPR giảm.

LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 159,7 tỷ đồng (tăng trưởng 10,5%) với tỷ suất LNST là 18,7% (năm 2015 là 16,9%).

HSC dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2017 tăng trưởng 60,9% – Cho năm 2017 HSC dự báo doanh thu thuần đạt 1.057,4 tỷ đồng (tăng trưởng 24,1%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 256 tỷ đồng (tăng trưởng 60,4%). Các giả định của chúng tôi bao gồm;

(1)  Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 5,7% lên 17.532 tấn. Trong đó, 14.532 tấn là từ diện tích tự trồng và 3.000 tấn là thu mua bên ngoài.

(2)  Chúng tôi dự báo giá bán bình quân sẽ tăng 38,4% lên 45 triệu đồng/tấn. Như chúng tôi được biết trong tháng 1, giá bán bình quân đã chạm mức 45 triệu đồng/tấn và hiện nay tiếp tục tăng lên 50 triệu đồng/tấn.

(3)  Công ty sẽ chặt bỏ 400 ha diện tích cao su già và ghi nhận 60 tỷ đồng từ bán gỗ cao su.

(4)  Dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp là 31,7% theo đó lợi nhuận gộp là 335,4 tỷ đồng (tăng trưởng 51,2%)

(5)  Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu giảm còn 9% từ 9,32% trong năm 2016.

(6)  LNTT dự báo tăng trưởng 60,4% đạt 315,2 tỷ đồng.

LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 256 tỷ đồng (tăng trưởng 60,4%); EPS (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) là 4.786đ; P/E dự phóng là 9,09 lần.

Công ty chưa có kế hoạch cụ thể cho mở rộng diện tích trồng cao su – Công ty mẹ DPR có khoảng 9.000ha diện tích trồng cao su, xếp thứ 6 trong số các công ty thành viên của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Trong đó, 2.000 ha là cây còn nhỏ, từ 0-6 năm và chưa cho mủ. Trong khi đó, phần diện tích còn lại 7.000ha chia đều cho 3 nhóm tuổi cạo mủ; 1-8 năm, 9-14 năm và 15-20 năm. Năng suất là khoảng 2 tấn/ha, là mức bình quân của cao su trồng tại Việt Nam.

  • Công ty con Đồng Phú –Dak Nông sở hữu 1.000 ha tại tỉnh Dak Nông, trong đó diện tích cây trong độ tuổi cạo mủ là 240 ha.
  • Một công ty con khác là Đồng Phú Kratie sở hữu 6.300 ha tại Campuchia, trong đó chỉ 230 ha hiện đang được khai thác.

Công ty rất thận trọng đối với kế hoạch mở rộng hiện tích cao; chỉ mua thêm một số diện tích nhỏ từ các công ty tư nhân hoặc từ người nông dân để bù đắp cho diện tích cao su phải hoàn trả cho địa phương, tổng cộng là khoảng 20-30ha.

Nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động từ Q3 năm nay – Nhà máy mới của công ty, nhà máy thứ 3 tại Bình Phước với công suất chế biến là 3.000 tấn/năm đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ Q3 năm nay. Khi đó, tổng công suất chế biến sẽ tăng thêm 20% lên 18.000 tấn/năm. Trong năm 2017, công ty cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới cạnh vùng trồng cao su tại Campuchia với tổng công suất khoảng 12.000-15.000 tấn/năm, chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, công suất của Giai đoạn 1 sẽ là 6.000 – 9.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư cho Giai đoạn 1 ước tính là khoảng 150 tỷ đồng.

Quan điểm tích cực về giá cao su năm 2017 – Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) dự kiến giá cao su sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017. Xu hướng tăng nhờ giá dầu hồi phục, lo ngại về nguồn cung và nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn. Một nhân tố đóng góp khác giúp giá hồi phục là thời tiết không thuận lợi. 12 tỉnh ở miền nam Thái Lan nơi chiếm 70% tổng nguồn cung cao su tự nhiên của nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt lũ tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ. Thái Lan hiện đóng góp 37% tổng cung cao su tự nhiên toàn cầu.

Quan điểm đầu tư – Đánh giá Khả quan. HSC đưa ra giá trị hợp lý là 53.603đ; tương đương P/E dự phóng là 11,2 lần. Giá cổ phiếu DPR đã tăng 16,7% từ đầu năm và tăng 44% từ đáy 12 tháng. Định giá không đắt và triển vọng tốt nhờ quan điểm tích cực về giá cao su. Tuy nhiên do thanh khoản kém chúng tôi ưa thích cổ phiếu PHR hơn trong ngành cao su Trên thực tế, mặc dù tỷ lệ tự do chuyển nhượng là 40% thì thanh khoản cổ phiếu trên thị trường rất thấp. Trong 25 phiên vừa qua KLGD bình quân ngày là 66.044 cổ phiếu/ ngày (PHR là 894.940 cổ phiếu/ngày).

Tổng hợp HSC

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.