[KQKD QUÝ 2] Nhóm Chứng khoán: SSI HCM VCI VND MBS

SSI: Mảng tự doanh bị ảnh hưởng mạnh do thanh khoản thị trường sụt giảm

* CTCP Chứng khoán SSI (SSI) đã công bố KQKD công ty mẹ trong quý 2/2018, với LNST giảm 5,7% YoY (đạt 320 tỷ đồng), trong khi LNST 6 tháng 2018 vẫn tăng 17,4% YoY (đạt 708 tỷ đồng) nhờ tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý 1/2018. Kết quả này không quá bất ngờ và có thể là diễn biến tương tự với nhiều công ty chứng khoán khác, do thanh khoản thị trường giảm mạnh vào cuối quý 2/2018, và giá trị vốn hóa thị trường đã giảm 23,1% tính từ đầu năm.

* Trong quý 2/2018, lãi ròng của SSI từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức âm -92,8 tỷ đồng, dẫn đến mức giảm 94,3% YoY trong lãi ròng  FVTPL 6 tháng 2018.

* Mặt khác, tăng trưởng doanh thu đáng kể từ mảng môi giới của SSI với 105% YoY (đạt 100 tỷ đồng). Cho vay margin cũng được đẩy mạnh khi duy trì danh mục margin tương tự cuối năm 2017. Do đó, doanh thu từ hoạt động margin tăng 61,1% YoY, đạt 201 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động IB (Ngân hàng Đầu tư)  tăng 17,6% YoY đạt 15,2 tỷ đồng.

HCM: KQKD 6 tháng 2018 được củng cố từ lãi tự doanh

* CTCP Chứng khoán TP. HCM (HCM) đã công bố KQKD 6 tháng 2018. Tổng doanh thu tăng 98% đạt 1 nghìn tỷ đồng, trong đó 44% đến từ phí môi giới, vốn đã tăng 119% so với cùng kỳ 2017 đạt 461 tỷ đồng. Ngoài ra, phí môi giới khách hàng tổ chức cũng tăng mạnh 143% đạt 179 tỷ đồng.

* Công ty cũng ghi nhận đáng kể lãi từ hoạt động tự doanh đạt 222 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng  kỳ 2017. Con số này đóng  góp 21% cho tổng doanh thu trong kỳ. 56% mức lãi này đến từ đầu tư chứng khoán, trong khi giao dịch phái sinh lần đầu tiên đóng góp và chiếm 21,6% với mức tăng 48 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng một phần trong số này đến từ các vị thế bán phái sinh thực hiện trong quý 2. Trong khi đó, dư nợ margin trong bình tăng lên 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ 2017. Doanh thu cho vay margin chiếm 28% tổng doanh thu trong kỳ.

* LNST gia tăng 104% trong 6 tháng 2018 so với cùng kỳ đạt 474 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm. Diễn biến này dẫn đến mức ROE 17,4%, so với 9,5% cùng kỳ năm ngoái.

VCI – Chứng khoán Bản Việt VCSC: Môi giới khởi sắc, VCSC lãi ròng gần 200 tỷ đồng trong quý 2

Theo BCTC quý 2/2018 của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI), hoạt động môi giới khởi sắc kéo lãi sau thuế tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 198 tỷ đồng.

Trong quý 2/2018, VCI ghi nhận 452 tỷ đồng doanh thu hoạt động tự doanh, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới chứng khoán là cứu tinh của VCI trong kỳ khi tăng trưởng tới 268% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 335 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng đáng kể 78% so với quý 2 năm trước, đạt gần 96 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty ghi nhận lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm tới 87% so với cùng kỳ, từ 153 tỷ đồng xuống còn hơn 20 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản lãi và thu nhập, chi phí hoạt động trong quý 2 cũng tăng mạnh 83% so với cùng kỳ lên 140 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản lỗ tài sản FVTPL và chi phí môi giới chứng khoán đều tăng mạnh trên 160%.

Chi phí hoạt động tài chính cũng tăng 110% so với cùng kỳ năm trước, song chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 69%.

Với biến động trên, lãi trước thuế quý 2/2018 đạt gần 246 tỷ đồng, tăng 26%; lãi sau thuế đạt 198 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động và lãi trước thuế lần lượt đạt 1,033 tỷ đồng và 650 tỷ đồng, tăng 75% và 97% so với cùng kỳ năm trước. So với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2018, Công ty đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý 2/2018, tổng tài sản của VCI đạt mức 7,919 tỷ đồng, tăng hơn 23.6% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả chiếm tỷ trọng gần 55%, đạt mức 4,323 tỷ đồng, tăng gần 28%. Nợ phải trả chủ yếu nằm ở các khoản ngắn hạn. Đáng chú ý, Công ty ghi nhận trái phiếu phát hành ngắn hạn đạt 1,510 tỷ đồng, tăng 66% so với đầu năm.

VND: KQLN Quý 2 kém khả quan, LN giảm 21% so cùng kỳ

* CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) vừa công bố KQLN Quý 2 kém khả quan dù thu nhập phí môi giới tăng mạnh 70% so với cùng kỳ năm ngoái lên 138 tỷ đồng trong khi chi phí môi giới liên quan chỉ tăng 55%. Dư nợ cho vay margin đã giảm 25% trong Quý 2 còn 2.900 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường chung giảm điểm nhưng dư nợ vẫn tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Các kết quả nói trên bị ảnh hưởng mạnh do khoản lỗ ròng 30 tỷ đồng từ giao dịch tự doanh trong quý, cao hơn so với khoản lãi thuần 20 tỷ đồng trong Quý 1. Lỗ Quý 2 chiếm 3,4% danh mục giao dịch tự doanh (858 tỷ đồng) vào cuối tháng 6, chiếm 29% vốn chủ sở hữu.

* Trong Quý 2, công ty thu về 91 tỷ đồng lợi nhuận giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả Quý 1 cao hơn nên tính chung 6 tháng đầu năm công ty vẫn đạt tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

MBS: Quý 2 2018 LNST tăng gấp hơn 10 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính mới công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đạt mức lãi sau thuế 125 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ năm trước.

Mặc dù thị trường chứng khoán biến động mạnh trong quý 2/2018, MBS vẫn ghi nhận doanh thu hoạt động tăng tới 61% so với cùng kỳ, đạt trên 292 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động môi giới chứng khoán vẫn là nguồn thu chính của Công ty với doanh thu đạt gần 99.3 tỷ đồng, chiếm hơn 33% tổng doanh thu hoạt động. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng từ hoạt động môi giới chỉ đạt 6% so với cùng kỳ.

Một khoản thu đang chú ý khác của MBS là lãi từ các khoản cho vay đạt hơn 84 tỷ đồng, chiếm gần 29% trong cơ cấu doanh thu với mức tăng trưởng hơn 37% so với cùng kỳ. Đồng thời, Công ty cũng ghi nhận doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính tăng mạnh 75% so với quý 2 năm trước, đạt 38.6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty ghi nhận 31 tỷ đồng từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ, trong khi cùng kỳ ghi lỗ hơn 24 tỷ đồng.

Về mặt chi phí, trong quý 2/2018, hầu hết các khoản mục chi phí của MBS đều tăng so với cùng kỳ. Tăng mạnh nhất là chi phí tư vấn đầu tư với tỷ lệ tăng 131%, đạt mức 25.6 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí môi giới chứng khoán trong kỳ ở mức 80.8 tỷ đồng, tăng 28% so với quý trước. Tổng hợp lại, chi phí hoạt động của Công ty ở mức 138.6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của MBS tiếp tục tăng mạnh trong quý 2/2018 đạt mức 37.5 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước.

Kết quả, kết thúc quý 2, MBS ghi lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng, tăng vọt hơn 900% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình về kết quả kinh doanh đột biến này, MBS cho biết nhờ doanh thu môi giới, tự doanh và ký quỹ tăng mạnh so với kỳ trước đã giúp Công ty bù đắp được phần tăng chi phí trong kỳ, dẫn đến lợi nhuận quý 2/2018 tăng mạnh so với năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Công ty đạt 598.4 tỷ đồng, tăng trưởng 78% so với cùng kỳ. Theo đó, MBS ghi lãi trước thuế 138 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Công ty đã lần lượt thực hiện được hơn 68% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2018.

Tính đến cuối quý 2/2018, tổng tài sản của MBS đạt mức 4,013 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Nợ phải trả chiếm gần 65% cơ cấu nguồn vốn, đạt 2,604 tỷ đồng. Trong đó, các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn ở mức 1,388 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53% trong nợ phải trả. Trong kỳ, các khoản cho vay của Công ty ở mức 2,168 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với cùng kỳ.

dautugiatri.vn

One thought on “[KQKD QUÝ 2] Nhóm Chứng khoán: SSI HCM VCI VND MBS

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.