MBB : Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2020 [Mục tiêu 25.800 đ/cp]

Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu MBB với giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư giữ nguyên ở 25.800đ; tương đương tiềm năng tăng giá 46,2%. Chúng tôi duy trì dự báo LNTT hợp nhất năm 2020 đạt 9.715 tỷ đồng (giảm 3,2%).

MBB đã công bố tài liệu họp ĐHCĐTN. Ban lãnh đạo đặt kế hoạch LNTT năm 2020 thận trọng, là 9.033 tỷ đồng (giảm 10%) so với dự báo của HSC là 9.715 tỷ đồng (giảm 3,2%). Hai nội dung chính khác trong tài liệu là 1) kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% cho năm 2019 và 2) chia 25,6 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, MBB đề xuất kế hoạch LNTT hợp nhất giảm 10% và LNTT Ngân hàng mẹ giảm 12% năm 2020. Giả định chính gồm: (1) Tăng trưởng tín dụng 12% (theo hạn mức do NHNN giao) so với mức 15,6% trong năm 2019. (2) Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,9% so với mức 1,16% thời điểm cuối năm 2019. HSC hiện dự báo LNTT năm 2019 đạt 9.715 tỷ đồng (giảm 3,2%) với tăng trưởng tín dụng là 8%; tỷ lệ NIM là 4,96% (giảm 0,15% so với năm 2019). Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2020 là 1,7% với chi phí dự phòng trích lập dự kiến tăng mạnh 43,1%.

HĐQT đề xuất trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Không chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2019 (theo hướng dẫn của NHNN tại Chỉ thị 02). Thời gian trả cổ tức cổ phiếu dự kiến là Q3 hoạc Q4/2020. Sau khi phát hành 361,7 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 3.617 tỷ đồng. Trước đây, MBB thường trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp cho giai đoạn 2016- 2018 và 500-1.200đ/cp cho giai đoạn 2011-2015). Bên cạnh đó MBB còn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng. Cho năm 2020, HĐQT dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức 11-15% nhưng chưa rõ cổ tức sẽ dưới hình thức cổ phiếu hay tiền mặt; hay cả cổ phiếu và tiền mặt.

HĐQT đề xuất phân phối 25,6 triệu cổ phiếu quỹ còn lại cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến là Q4/2020 hoặc Q1/2021. MBB đã mua lại 47 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2019 với giá 22.000đ/cp. Trong Q1/2020, MBB đã bán được 21,4 triệu cổ phiếu quỹ với giá 27.000đ/cp, là một phần trong đợt tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ cho NĐTNN. MBB có hệ số CAR đạt 11% tại thời điểm cuối Q1/2020 và hiện nhu cầu bổ sung vốn chưa cấp thiết nên chúng tôi cảm thấy khá ngạc nhiên trước đề xuất phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu MBB với giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư giữ nguyên ở 25.800đ; tương đương tiềm năng tăng giá 46,2%. Chúng tôi duy trì dự báo LNTT hợp nhất năm 2020 đạt 9.715 tỷ đồng (giảm 3,2%).

Nguồn: HSC


Các nguồn định giá tham khảo khác


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

(đang cập nhật)

MBB chart. Nguồn: Admin


 

Link tham gia room zalo Tín hiệu dòng tiền để nhận được tư vấn trong phiên cổ phiếu có tín hiệu Mua/Bán: https://zalo.me/g/mudsad194

 


 

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.