Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB: HOSE): Tăng trưởng mạnh mẽ trên hầu hết các chỉ tiêu [MUA – Mục tiêu: 32.000đ/cp]

Với mức giá 22.450 đồng/cổ phiếu, MBB đang giao dịch ở mức PB 2018 và 2019 lần lượt là 1,5x và 1,3x, tương đối thấp so với mức trung bình hệ thống khoảng 1,8-2x. MBB vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, nhờ triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, chất lượng tài sản tốt và định giá hợp lý. Mặc dù chúng tôi điều chỉnh giảm kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng trong tương lai, hệ số NIM đã vượt kỳ vọng nhờ vào khả năng huy động vốn chi phí thấp và khả năng tăng lãi suất cho vay thông qua mở rộng vào ngân hàng bán lẻ. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB, với mức giá mục tiêu 1 năm là 32.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với PB 2018-2019 là 2,0x.

>> Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB: HOSE): Ngôi sao đang lên – [Mục tiêu: 42.000đ/cp]

Kết quả kinh doanh quý 2/2018

Tăng trưởng mạnh mẽ trên tất cả các chỉ số

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 tăng lên 3,8 nghìn tỷ đồng (+ 50,5% YoY), đây là mức tăng trưởng nửa năm cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận trước thuế Q2/2018 tăng 35,3% YoY. Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ như ước tính do ngân hàng đã hoàn thành trích lập dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC vào năm 2017. Thành tựu này có ý nghĩa sâu sắc, khi lợi nhuận sau thuế của ngân hàng có thể tự do tăng dựa trên tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và lãi suất cho vay cao – chỉ khi nợ xấu vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Tổng dư nợ cho vay đạt 204.829 tỷ đồng (+ 18,6% YoY, 11,2% YTD, tăng 5,5% YTD trong Q2/2018), cao hơn nhiều so với mức trung bình hệ thống là 7,88% trong 6T2018. Tiền gửi khách hàng đạt 234.796 tỷ đồng (+ 15,5% YoY, 6,5% YTD), thấp hơn mức trung bình hệ thống là 7,8% YTD. Thu nhập lãi ròng tăng 28,3% YoY. Các khoản vay cá nhân dẫn đầu tăng trưởng dư nợ cho vay của MBB với tăng trưởng ở mức 35% YoY, 17,3% YTD, trong đó các khoản vay cá nhân của ngân hàng mẹ tăng 29,3% YoY, 12,4% YTD. Khoản vay cá nhân chiếm 34,4% tổng dư nợ. Chúng tôi ước tính rằng công ty tài chính tiêu dùng là MCredit, đã tăng các khoản vay khách hàng lên khoảng 3 nghìn tỷ đồng (+ 60% YoY), giúp thúc đẩy tăng trưởng cho vay cá nhân của MBB và mở rộng hệ số NIM.

Hệ số NIM 6T2018 tăng lên 4,53% từ 4,17% trong 6T2017 và 4,2% trong năm 2017, vượt 19bps ước tính năm 2018F của chúng tôi. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của MBB (bao gồm tiền gửi vốn chuyên dùng và tiền gửi tài khoản ký quỹ) ổn định ở mức 39% trong 2,5 năm, tỷ lệ cao nhất trong các ngân hàng mà chúng tôi theo dõi.

Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 80,5% YoY. Yếu tố đóng góp chính là bancassurance và thu nhập từ dịch vụ giao dịch cốt lõi. Bancassurance dẫn đầu thu nhập ròng từ hoa hồng về mặt tăng trưởng (tức là 115% YoY), cao hơn kỳ vọng của chúng tôi. Thu nhập ròng cốt lõi từ phí dịch vụ tăng mạnh 41,2% YoY. Bên cạnh hoạt động cho vay, bancassurance, tài chính tiêu dùng và ngân hàng kỹ thuật số vẫn sẽ là trọng tâm phát triển chính thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, đây là mục tiêu chính của ngân hàng kể từ đầu năm 2018.

Tăng trưởng lợi nhuận nhờ tăng trưởng mạnh lợi nhuận từ HĐKD (TOI) và chi phí được kiểm soát trong 6T2018. Khác với 41,4%YoY tăng trưởng TOI, tăng trưởng chi phí hoạt động là 40,1% YoY và tăng trưởng chi phí dự phòng là 25,5% YoY khiến MBB ghi nhận mức lợi nhuận lớn. Do MBB tiếp tục chiến lược mở rộng sang bán lẻ, chi phí nhân viên tăng 44,2% YoY, chiếm hầu hết các chi phí hoạt động. Khi hoàn tất xử lý trái phiếu VAMC, chi phí dự phòng đến từ nợ xấu trên bảng cân đối kế toán. Tỷ lệ nợ xấu ổn định ở mức 1,29%, cao hơn một chút so với năm 2017 là 1,2% và 6T2017 là 1,28%. Chúng tôi thấy rằng tỷ lệ sử dụng dự phòng trên dư nợ đã tăng 31 bps từ 0,19% trong 6T2017, lên 0,5% trong 6T2018. Hệ số bao dự phòng tăng lên 106,2% so với năm 2017 là 95,9% và 6T2017 là 102,9%.

Triển vọng năm 2018 & 2019

Giảm ước tính tăng trưởng tín dụng

NHNN đã ban hành Thông thư 04 về việc hạn chế các ngân hàng yêu cầu nới tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm 2018. Mặc dù dư nợ cho vay khách hàng 6T2018 tăng 11,2% YTD, chúng tôi ước tính tổng dư nợ cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp chỉ tăng 10,7% YTD. Room tăng trưởng tín dụng của MBB là 15% YoY, giống như báo cáo trước đó trong ĐHCĐ. Như vậy, MBB có khoảng 4,3% room cho tăng trưởng tín dụng còn lại cho đến hết năm 2018. Tin tốt là MBB đã tăng trưởng tín dụng nhanh chóng trong nửa đầu năm 2018, tương ứng dư nợ cho vay và dòng lợi nhuận cao vào đầu năm 2018. Hơn nữa, do chất lượng tài sản của MBB cao hơn nhiều so với một số ngân hàng yếu kém khác, MBB có thể có thêm một chút room cho tăng trưởng tín dụng vào Q4/ 2018, khi các ngân hàng khác không đạt hạn mức.

Ước tính năm 2018 & 2019

Do kỳ vọng tăng trưởng tín dụng giảm, chúng tôi điều chỉnh giảm tăng trưởng tín dụng cho MBB trong năm 2018-2019. Do tăng trưởng tín dụng không cao như trước đây, chúng tôi tăng nhẹ 15 bps tỷ lệ nợ xấu cho mỗi năm 2018 và 2019. Về mặt tích cực, khi hệ số NIM 6T2018 vượt ước tính, chúng tôi tăng ước tính hệ số NIM. Như vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2018 và 2019 ước tính đạt 7.641 tỷ đồng (+ 65,6% YoY) và 9.184 tỷ đồng (+ 20,2% YoY).

Một số thay đổi chính như sau

Định giá và quan điểm đầu tư

Với mức giá 22.450 đồng/cổ phiếu, MBB đang giao dịch ở mức PB 2018 và 2019 lần lượt là 1,5x và 1,3x, tương đối thấp so với mức trung bình hệ thống khoảng 1,8-2x. MBB vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, nhờ triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, chất lượng tài sản tốt và định giá hợp lý. Mặc dù chúng tôi điều chỉnh giảm kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng trong tương lai, hệ số NIM đã vượt kỳ vọng nhờ vào khả năng huy động vốn chi phí thấp và khả năng tăng lãi suất cho vay thông qua mở rộng vào ngân hàng bán lẻ. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB, với mức giá mục tiêu 1 năm là 32.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với PB 2018-2019 là 2,0x.

SSI Research

One thought on “Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB: HOSE): Tăng trưởng mạnh mẽ trên hầu hết các chỉ tiêu [MUA – Mục tiêu: 32.000đ/cp]

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.