NH TM CP QUÂN ĐỘI (MBB) : Duy trì tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 1 [Mục tiêu 36.500 đ/cp]

Sử dụng 2 phương pháp định giá P/B và Chiết khấu lợi nhuận thặng dư, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho năm 2022 của cổ phiếu MBB là 36,500 VND/cp, cao hơn 38.9% so với giá tại ngày 17/05/2022.

Giá thị trường ( 17/05/2022): 26.300 đ/cp

Giá mục tiêu: 36.500 đ/cp

Lợi nhuận kỳ vọng: 38,9%

Hoạt động kinh doanh

Thu nhập lãi thuần 1Q2022 của MBB ghi nhận tăng trưởng ấn tượng 40%YoY và 17%QoQ, đạt 8,385 tỷ VND; thu ngoài lãi đạt 3,248 tỷ VND (+10.2%QoQ và +0.2%YoY). Do nguồn thu ngoài lãi nghi nhận tăng trưởng chậm hơn nên tổng thu hoạt động của ngân hàng chỉ tăng khoảng 15%QoQ và 26.5%YoY, đạt 11,633 tỷ VND. Chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 3.9% so với quý trước, đạt 3,598 tỷ VND. Chi phí dự phòng rủi ro vẫn tăng 5.7%QoQ và +17.5%YoY cho thấy sự thận trọng của MBBank trong việc xử lý nợ xấu. Chi phí được kiểm soát tốt giúp lợi nhuận trước thuế 1Q2022 tăng 27.3%QoQ, đạt 5.9 nghìn tỷ VND. Tín dụng tăng trưởng cao bất thường trong 3 tháng đầu năm là nguyên nhân chính khiến thu lãi thuần tăng mạnh.

NIM 1Q2022 tăng 38bps QoQ lên 5.61% nhờ lợi suất bình quân cho vay cải thiện.

Biên lãi thuần tăng quý 1 tiếp tục hồi phục khoảng 38bps sau sự sụt giảm sâu của 3Q2021, đạt 5.61% với nguyên nhân chính đến từ (1) lợi suất bình quân đầu ra cải thiện 35bps QoQ nhờ đẩy mạnh khai thác mảng khách hàng bán lẻ, cụ thể là phân khúc cho vay mua nhà dự án thông qua các thỏa thuận với Novaland (đầu năm 2021) và Hưng Thịnh Land (đầu năm 2022); (2) lãi suất đầu vào bình quân giảm nhẹ 3bps QoQ do tỷ lệ CASA dù giảm từ kỷ lục 47.6% của năm 2021 nhưng vẫn duy trì mức cao 43.8%.

NOII 1Q2022 đạt 3,247 tỷ đồng, tăng nhẹ 10%QoQ và 0.2%YoY.

Tổng thu ngoài lãi (NOII) trong quý 1 đạt 3,247 tỷ VND (+10%QoQ và 0.2%YoY) với động lực chính đến từ thu dịch vụ và kinh doanh chứng khoán đầu tư. Cụ thể Ngân hàng ghi nhận 1,117 tỷ VND thu từ hoạt động dịch vụ (-17%QoQ và +4.8%YoY) trong đó thu từ hoạt động thanh toán đạt 349 tỷ VND (+39%YoY) và thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 920 tỷ VND (+5.26%YoY).

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem lại cho ngân hàng 1,124 tỷ VND trong quý 1, tăng mạnh 62.8% so với cùng kỳ; thu từ kinh doanh ngoại hối và vàng cũng ghi nhận kết quả khả quan khi đạt 467 tỷ VND (+12.1%QoQ và +97.4%YoY); thu từ hoạt động khác là khoảng 538 tỷ VND, giảm mạnh 55.7%YoY do cùng kỳ ngân hàng ghi nhận tới 1,107 tỷ từ xử lý nợ. Tỷ lệ NII/TOI là 72% tăng nhẹ từ mức 70.9% của năm 2021 do thu lãi thuần tăng trưởng mạnh hơn.

Tín dụng tăng mạnh 14.8% chỉ trong 3 tháng đầu năm. Huy động vốn cũng tăng khả quan ở mức 7.3%YTD.

MBB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng ấn tượng 14.8%YTD ngay trong 3 tháng đầu năm – gấp 3 lần trung bình ngành. Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng tính đến cuối tháng 3 là 415 nghìn tỷ VND, tăng 14.3%YTD. Về cơ cấu khách hàng thì dư nợ khách hàng cá nhân đạt 199 nghìn tỷ VND (+19%YTD), cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt 167 nghìn tỷ VND (+10%YTD). MBBank dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác tập khách hàng bán lẻ gồm cá nhân và SME siêu nhỏ (hiện đang chiếm 54% tổng dư nợ cho vay). Thông qua thỏa thuận hợp tác với các Novaland (đầu năm 2021) và Hưng Thịnh Land (đầu năm 2022), MBB đặt mục tiêu tỷ trọng cho vay mua nhà sẽ chiếm hơn 50% dư nợ cho vay cá nhân.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 4548 nghìn tỷ VND, tăng nhẹ 7.33%YTD trong đó huy động từ thị trường liên ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, khoảng 45.1%YTD; tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá lần lượt tăng nhẹ 1.4%YTD và 7.7%YTD. Huy động vốn tăng chậm hơn khiến tỷ lệ LDR thuần tăng 6.3 điểm % lên mức 75.4% – vẫn thấp hơn mức quy định 85% của NHNN và ngân hàng còn dư địa để tăng trưởng tín dụng.

Nợ xấu tăng nhẹ lên 0.82%. Ngân hàng duy trì sự thận trọng.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất tăng nhẹ 9bps so với cuối năm 2021, đạt 0.99% do nợ nhóm 4 và nhóm 5 lần lượt tăng mạnh 52%QoQ và 55%QoQ. Dư nợ nhóm 2 cũng tăng 24%QoQ lên 4,859 tỷ VND gây rủi ro chuyển nhóm nợ trong những quý tới. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 250%, giảm nhẹ từ mức kỷ lục 268% của năm 2021. Dù vậy tỷ lệ bao phủ nợ xấu của MBB vẫn đứng thứ 2 toàn ngành. Dư nợ tái cơ cấu đến 1Q2022 tăng mạnh lên khoảng 6,200 nghìn tỷ VND, chiếm 1.68% dư nợ, tập trung chủ yếu ở nhóm dịch vụ lưu trú và vận tải – các ngành được cho là sẽ phục hồi tốt trong năm nay. MBBank đã hoàn thành trích lập 100% nợ tái cơ cấu trong năm 2021 nhờ đó tạo bộ đệm lợi nhuận giúp ngân hàng tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh và trả cổ tức năm 2022.

 • Cho năm 2022, MBB đặt mục tiêu Tổng tài sản dự kiến đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46,882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% lên 472,600 tỷ VND – theo giới hạn room mà Ngân hàng Nhà nước giao cho. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được kiểm soát dưới 1.5%.
 • Dựa trên kịch bản tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 16%, lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 20,300 tỷ VND, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong trường hợp điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, cụ thể GDP <5%, CPI >5% thì mục tiêu LNTT chỉ tăng 15%YoY, đạt 19 nghìn tỷ VND.
 • Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 892.4 tỷ đồng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 • Cho năm tài chính 2021, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 755,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tương đương với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành. Qua đó tăng vốn điều lệ thêm 7.556 tỷ đồng.
 • Ngoài ra, ngân hàng chào bán thêm 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ mới trong giai đoạn 2022 – 2023. Giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Từ đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm khoảng 9,099 tỷ VND trong năm nay.

Kế hoạch xử lý ngân hàng yếu kém

Tại Đại hội Cổ đông 2022, Ban lãnh đạo cũng chia sẻ về thông tin và kế hoạch tiếp nhận tổ chức tín dụng yếu kém theo đề án tái cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước. Ban lãnh đạo cho biết việc tiếp nhận tổ chức yếu kém phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và trên cơ sở tự nguyện đề xuất từ phía MBBank. Quá trình tái cơ cấu được ước tính sẽ diễn ra trong vòng 7 – 8 năm và sau đó MBBank có thể bán TCTD yếu kém như một khoản đầu tư, thực hiện IPO hay sát nhập toàn bộ để tăng quy mô tài sản của ngân hàng mẹ. Một số lợi ích mà ngân hàng nhận được có thể kể đến như:

 • Có cơ hội tăng trưởng quy mô cao hơn mức bình quân thị trường khoảng 1.5 ~ 2 lần từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh.
 • Mạng lưới hệ thống phân phối của MBB sẽ tăng lên khoảng 401 điểm trên toàn quốc giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư, tăng độ phủ phục vụ khách hàng theo chiến lược bán lẻ và chuyển đổi số của MB.
 • MBBank sẽ nhận được hỗ trợ từ NHNN thông qua các khoản vay với lãi suất thấp, đồng thời cũng sẽ được cấp cho mức tăng trưởng tín dụng cao hơn (kỳ vọng khoảng 30-35%).
 • Được phép loại trừ TCTD được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất. MBB cũng không phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Dự phóng kết quả kinh doanh

Chúng tôi đưa ra dự phóng cho MBB trong năm 2022 như sau:

 • Do MBB đã sử dụng gần hết room tín dụng được giao ngay từ quý 1 nên chúng tôi điều chỉnh tăng trưởng tín dụng quý 2 chậm lại ở mức 16.2%. Dự phóng tăng trưởng tín dụng cả năm vẫn đạt 26.8% với động lực nhờ (1) được nới room tín dụng cao hơn đợt cuối năm do năng lực tài chính tốt và đang thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng yếu kém; (2) đi đầu trong chuyển đổi số giúp thu hút khách hàng.
 • Dự báo biên lãi thuần năm 2022 sẽ tăng 38bps YoY nhờ (1) lợi suất đầu ra bình quân tăng 39bps YoY, đạt 7.79% nhờ tăng trưởng tín dụng cao; (2) chi phí vốn tăng nhẹ 6bps YoY với kỳ vọng duy trì tỷ lệ CASA cao.
 • Dự phóng NPL đạt 0.83%, giảm 7bps YoY do nợ tái cơ cấu của ngân hàng vẫn chiếm khoảng 1.68% dư nợ.
 • Chi phí trích lập dự phòng đạt 7,620 tỷ VND, giảm 5.1% YoY do ngân hàng đã chủ động trích lập đầy đủ nợ tái cơ cấu từ 2021.
 • Dự phóng LNST năm 2022 đạt 19,479 tỷ VND, tăng 47.3% YoY.

Định giá

Sử dụng 2 phương pháp định giá P/B và Chiết khấu lợi nhuận thặng dư, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho năm 2022 của cổ phiếu MBB là 36,500 VND/cp, cao hơn 38.9% so với giá tại ngày 17/05/2022.

Một số rủi ro có thể phát sinh giảm dự phóng của chúng tôi bao gồm:

 • Khả năng hồi phục của khách hàng không như dự kiến khiến chất lượng tài sản giảm sút.
 • Tỷ lệ CASA không đạt được mục tiêu do cạnh tranh trong ngành ngân hàng.
 • Hoạt động cho vay mua nhà bị ảnh hưởng bởi nguồn cung thấp.

Nguồn: KBSV


Các nguồn định giá tham khảo khác:


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

 

MBB chart. Nguồn: Admin


Link tham room zalo Tín hiệu dòng tiền để nhận được tư vấn trong phiên cổ phiếu có tín hiệu Mua/Bán: https://zalo.me/g/izmqqe638


 

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.