NHTM CP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB):Nền tảng cơ bản duy trì vững chắc [Mục tiêu 34.400 đ/cp]

Chúng tôi duy trì giá mục tiêu cho VIB là 34.400đ/cp, EPS tăng 5,4% giai đoạn 2022-23 và hệ số P/BV dự phóng là 2,0 lần. Lưu ý rằng chúng tôi đã hạ P/BV mục tiêu cho VIB từ 2,3 lần xuống 2,0 lần để phản ánh thắt chặt hạn mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng nhưng tăng EPS thêm 5,4% cho giai đoạn 2022-2023.

Giá thị trường(02/08/2022): 26.600 đ/cp

Giá mục tiêu: 34.400 đ/cp

Lợi nhuận kì vọng: 29.6%

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2022 đầy ấn tượng

LN ròng Q2/22 tăng 27,8% svck do (i) thu nhập lãi thuần (NII) tăng 25% svck nhờ tăng trưởng tài sản sinh lãi 25,8% và biên lãi thuần ổn định; (ii) CIR giảm còn 33% so với 35% trong Q2/21. NII tăng trưởng và chi phí được kiểm soát tốt đã giúp LN ròng 6T22 của VIB tăng mạnh 27% svck lên 4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 54% dự phóng của chúng tôi. Chất lượng tài sản ổn định với tỷ lệ nợ xấu là 1,7% (ngang với cuối năm 2021) và tỷ lệ bao nợ xấu là 54% (51% cuối năm 2021). Tỷ lệ nợ tái cơ cấu của ngân hàng giảm mạnh xuống còn 0,19% (0,5% cuối năm 2021).


Tăng trưởng tín dụng chậm lại trong quý Q2/22

Cuối Q2/22 VIB ghi nhận tổng cho vay tăng 10% so với đầu năm cao hơn mức tăng trưởng 9,4% toàn hệ thống và cao hơn mức 8% cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ cho vay khách hàng cá nhân tăng 13% so với đầu năm, đạt 197 nghìn tỷ đồng, chiếm 89% danh mục cho vay. Nhắc lại, tăng trưởng cho vay trong Q1/22 của VIB là 6,3% và đã bị chậm lại trong Q2/22. Kể từ đầu Q2/22, hầu hết các ngân hàng, trong đó có VIB, phải đối mặt với việc thắt chặt hạn mức tăng trưởng tín dụng do rủi ro lạm phát và việc thị trường vốn bị thắt chặt.

Danh mục cho vay liên ngân hàng của VIB tăng gấp 2 lần. VIB đã tham gia vào thị trường liên ngân hàng (các khoản cho vay liên ngân hàng chiếm 17% trong tài sản sinh lời của ngân hàng so với 9% vào cuối năm 2021 và 1% trong giai đoạn 2016-2020). Vào cuối Q2/22, mức cho vay liên ngân hàng của VIB đã tăng gấp 2 lần so với năm 2021 đạt 57 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, VIB là một bên vay ròng trên thị trường liên ngân hàng; do đó ngân hàng có thể bị ảnh hưởng trong nửa sau năm 2022 do hiện tại lãi suất liên ngân hàng đã bắt đầu xu hướng tăng. Chúng tôi nhấn mạnh rằng lãi suất liên ngân hàng của Việt Nam sẽ không còn duy trì ở mức thấp và sẽ tăng trở lại trong nửa sau năm 2022 trở đi do hệ quả của lãi suất toàn cầu và áp lực lạm phát gia tăng.

NIM giữ ổn định ở mức 4,55% trong 6T22

Lợi suất tài sản của VIB giảm 14 điểm phần trăm svck do ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các khách hàng ảnh hưởng bởi đại dịch trong khi chi phí vốn giảm 18 điểm phần trăm svck do hưởng lợi từ việc lãi suất huy động ở mức thấp. Đáng chú ý, trong 6T22, VIB vẫn duy trì thanh khoản khá dồi dào (tỷ lệ LDR là 71% vào cuối Q2/22 so với ngưỡng quy định là 85%), cộng với việc tăng trưởng cho vay chậm lại trong Q2/22, nhu cầu huy động vốn của ngân hàng là tương đối thấp dẫn đến việc lãi suất huy động thấp vào giai đoạn đó.

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt

Chi phí trích lập dự phòng tăng 17,4% svck (tỷ lệ chi phí tín dụng giảm xuống 0,7% từ 0,9% trong năm 2021). Tỷ lệ nợ xấu tăng 16,2% so với đầu năm và tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,7% vào cuối Q2/22 (1,7% vào cuối năm 2021); Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 54,1% vào cuối Q2/22 (51,4% vào cuối năm 2021). Là một ngân hàng có khẩu vị rủi ro khá cao, chất lượng tài sản của VIB thường “rủi ro” hơn so với các ngân hàng khác như MBB, TCB, ACB… (hình 13 & 14); tuy nhiên đây chỉ là một đặc thù của mô hình kinh doanh và thực tế VIB đã cải thiện mạnh mẽ chất lượng tài sản của mình trong các quý gần đây.

  • Nợ nhóm 2 là 6,2 nghìn tỷ đồng (+18% so với đầu năm) chiếm 2,8% tổng cho vay (so với 2,6% vào cuối năm 2021).
  • Nợ tái cơ cấu là 0,7 nghìn tỷ đồng vào cuối Q2/22, tương đương 0,19% dư nợ (so với 0,5% vào cuối năm 2021, tương đương 1 nghìn tỷ đồng).

Chúng tôi điều chỉnh dự phóng lợi nhuận giai đoạn 2022-2023

Việc ngân hàng tập trung mạnh vào các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân, đặc biệt là các khoản vay thế chấp và mua ô tô, sẽ giúp ngân hàng khai thác được nhu cầu cho vay bán lẻ đang gia tăng trong 2 năm tới. Tuy nhiên, VIB sẽ khó có thể tiến hành các hoạt động cho vay mạnh mẽ, đặc biệt là trong nửa cuối năm nay, do tăng trưởng tín dụng bị thắt chặt dưới áp lực lạm phát – một rủi ro lớn hiện nay. Do đó, chúng tôi kỳ vọng VIB sẽ giảm tăng trưởng cho vay trong 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm 2022 để đạt mức 18%/20% cho giai đoạn 2022-2023 (dự báo trước đây là 25%/23%).

Lãi suất huy động tăng do lạm phát gây ra sẽ ảnh hưởng đến NIM của toàn ngành. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một số tín hiệu tích cực để VIB duy trì NIM cao do được hưởng lợi từ tỷ lệ cho vay thế chấp trong danh mục cho vay cao, mặc dù ngân hàng không có lợi thế CASA cao để tối ưu hóa chi phí vốn.

Một cách chi tiết hơn, tín dụng toàn hệ thống đã tăng mạnh 9,4% so với đầu năm, nhưng rủi ro lạm phát và việc thị trường vốn Việt Nam chịu quản lý sát sao sẽ cản trở tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm nay, đặc biệt là dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực bất động sản. Tín dụng bị hạn chế đã đẩy lãi suất cho vay thế chấp lên đáng kể và dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng cho đến ít nhất là năm 2023. Do tập trung đẩy mạnh cho vay mua nhà và mua ô tô (chiếm 90% tổng cho vay), VIB sẽ có thể duy trì lợi suất tài sản tốt, bù đắp một phần tăng chi phí vốn trong nửa cuối năm 2022, giúp NIM không bị thu hẹp quá nhiều. Chúng tôi dự báo NIM của VIB sẽ là 4,3%, giảm 10 điểm cơ bản so với mức của năm 2021 (các dự báo trước đó là giảm 30 điểm cơ bản).

Chúng tôi kỳ vọng thu nhập từ phí sẽ giữ được đà tăng trưởng mạnh 15%/10% svck trong giai đoạn 2022-2023, nhờ vào mảng phí dịch vụ và bảo hiểm.

Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chi phí tín dụng trong giai đoạn 2022-2023 sẽ đạt khoảng 0,8% (năm 2021 là 0,9%). Dự phòng của VIB sẽ tăng 4%/18% trong giai đoạn 2022-2023. Cần lưu ý rằng chất lượng tài sản của VIB vẫn đáng lưu ý (do đặc thù mô hình kinh doanh) với hệ số LLR tương đối thấp (51% vào cuối năm 2021 so với 171% trung bình các công ty cùng ngành) và tỷ lệ nợ xấu cao (1,7% vào cuối năm 2021 so với 1,3% trung bình các công ty cùng ngành).

Kết luận, chúng tôi ước tính LN ròng của VIB sẽ tăng trưởng 21%/18% svck trong giai đoạn 2022-2023, lần lượt đạt 7,8 nghìn tỷ đồng và 9,2 nghìn tỷ đồng.

Định giá

Chúng tôi duy trì giá mục tiêu cho VIB là 34.400đ/cp, EPS tăng 5,4% giai đoạn 2022-23 và hệ số P/BV dự phóng là 2,0 lần. Lưu ý rằng chúng tôi đã hạ P/BV mục tiêu cho VIB từ 2,3 lần xuống 2,0 lần để phản ánh thắt chặt hạn mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng nhưng tăng EPS thêm 5,4% cho giai đoạn 2022-2023. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên cơ sở định giá thu nhập thặng dư (COE: 14,6%; LTG: 3,0%) và phương pháp P/BV, tỷ trọng bằng nhau.

Nguồn: VND


Các nguồn định giá tham khảo khác:


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

 

VIB chart. Nguồn: Admin


Link tham room zalo Tín hiệu dòng tiền để nhận được tư vấn trong phiên cổ phiếu có tín hiệu Mua/Bán: https://zalo.me/g/izmqqe638


Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.