PC1: Năm 2017 là thời điểm tốt để mua vào – [Mục tiêu 46.000]

Tổng quan KQKD quý 4/2016

PC1 công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý 4/2016 đạt 905 tỷ đồng (-21,7% YoY) và 46 tỷ đồng (-59,3% YoY). Doanh thu giảm do doanh thu mảng xây dựng giảm từ 949 tỷ đồng trong quý 4/2015 còn 675 tỷ đồng trong quý 4/2016 (-29% YoY). Doanh thu mảng này thấp do nhiều dự án bị chậm trên toàn ngành nhưng mức giảm trong quý 4/2016 cao hơn nhiều so với 9T2016 (-17% YoY trong 9T2016). Tương tự như ngành xây dựng, mảng sản xuất thép cũng chịu tăng trưởng âm trong quý 4/2016 và cả năm 2016 do sản phẩm chủ yếu dùng trong mảng xây dựng. Mảng xây dựng và sản xuất thép chiếm 78% doanh thu công ty năm 2016.

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý 4/2016 không đổi so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận ròng giảm đáng kể 59,3% YoY do PC1 ghi nhận lỗ 39 tỷ đồng của CTCP Gang thép Cao Bằng (CISCO) và CTCP Khoáng sản Tấn Phát do phát sinh chi phí cố định lớn trong những ngày đầu hoạt động trong khi công ty chưa đạt công suất tối đa. Khoản đầu tư này tính đến cuối năm 2016 là 80,6 tỷ đồng

Năm 2016, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 3.006 tỷ đồng (-3,1% YoY) và 306 tỷ đồng (+24,6% YoY). Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,8% trong năm 2015 lên 17,5% trong năm 2016 nhờ tất cả các phân khúc cải thiện trong năm 2016 và đóng góp đáng kể của mảng bất động sản (dự án PCC1 Complex).

Kết quả kinh doanh quý 4/2016

(tỷ đồng) 4Q16 4Q15 YoY 3Q16 QoQ % KH 2016 TSLN
4Q16 4Q15 3Q16 2015
Doanh thu thuần 905,3 1.155,9 -21,7% 527,5 71,6% 107,3%
Lợi nhuận gộp 115,3 147,3 -21,7% 87,7 31,5% 12,7% 12,7% 16,6% 13,8%
Lợi nhuận từ HĐKD 38,5 113,9 -66,2% 62,0 -37,9% 4,2% 9,9% 11,8% 9,2%
EBIT 74,7 150,6 -50,4% 78,6 -4,9% 8,3% 13,0% 14,9% 10,6%
EBITDA 91,3 153,8 -40,6% 86,0 6,2% 10,1% 13,3% 16,3% 11,4%
Lợi nhuận trước thuế 65,9 148,0 -55,5% 74,1 -11,1% 7,3% 12,8% 14,1% 10,3%
Lợi nhuận ròng 45,8 113,5 -59,7% 55,0 -16,8% 100,4% 5,1% 9,8% 10,4% 7,9%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 45,9 112,8 -59,3% 54,9 -16,5% 5,1% 9,8% 10,4% 7,9%

Nguồn: PC1

Kết quả kinh doanh theo phân khúc

Triệu đồng 2015 2016 Tăng trưởng Ghi chú
Doanh thu 3.100.859 3.006.039 -3%  
Xây dựng 2.336.758 1.816.996 -22%  
Bất động sản 0 463.567 n.a Ghi nhận 90% doanh thu dự án PCC1 Complex
Sản xuất 658.664 514.444 -22%  
Cho thuê 7.212 8.851 23%  
Thương mại 61.398 130.991 113%  
Khác 36.827 62.214 69%  
Thủy điện 8.976 n.a  
Lợi nhuận gộp 434.575 527.107 21%  
Xây dựng 326.925 264.909 -19%  
Bất động sản 140.497 n.a  
Sản xuất 94.154 81.372 -14%  
Cho thuê 3.041 4.610 52%  
Thương mại 576 8.291 1339%  
Khác 9.879 23.856 141%  
Thủy điện 3.572 n.a Nhà máy thủy điện Trung Thu đi vào hoạt động vào cuối tháng 11/2016

 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 14,01% 17,53%  
Xây dựng 13,99% 14,58% Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng sau khi mảng này chạm mức thấp nhất trong năm 2015 do hầu hết doanh thu từ hoạt động cung cấp trạm biến áp có tỷ suất thấp hơn so với hoạt động xây dựng
Bất động sản n.a 30,31%  
Sản xuất 14,29% 15,82% Giá thép giảm trong năm 2016 giúp tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện
Cho thuê 42,17% 52,08%  
Thương mại 0,94% 6,33%  
Khác 26,83% 38,35%  
Thủy điện n.a 39,80%  

Nguồn: PC1

Triển vọng năm 2017-2018

Công ty công bố Nghị quyết HĐQT trong đó lợi nhuận ròng năm 2017 giữ không đổi trong khi đó, công ty sẽ đạt tăng trưởng mạnh trở lại vào năm 2018 về cả doanh thu và lợi nhuận ròng.

Tỷ đồng 2017P 2018P
Doanh thu 3.586 5.166
Tăng trưởng +19,3% +44%
Lợi nhuận ròng 307 423,3
Tăng trưởng +0,3% +37,9%

Nguồn: PC1

Xây dựng: Năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 2.200 tỷ đồng (+21% YoY) nhờ các hợp đồng ký gần đây trong quý 4/2016 và quý 1/2017. Chúng tôi ước tính doanh thu sẽ cải thiện khi các dự án tạm ngừng sẽ khởi động trở lại. Tuy nhiên, do công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm ngoái, chúng tôi ước tính phân khúc này chỉ tăng 15% YoY trong năm 2017 và 10% YoY trong năm 2018.

Sản xuất thép: Gần đây, AG Ajikawa (công ty Nhật Bản chuyên về cung cấp cột thép) ký hợp đồng đầu tiên mua 5 nghìn tấn thép kết cấu từ PC1 để xuất khẩu sang Bangladesh. Gần đây, PC1 chỉ hoạt động 60-65% công suất đạt 45 nhìn tấn/năm. Do đó, chúng tôi ước tính năm 2017, phân khúc này sẽ đạt tăng trưởng tích cực ở mức 20% YoY trong năm 2017 và tiếp tục tăng trong năm 2018. AG đặt kế hoạch liên doanh với PC1 sản xuất thép kết cấu xuất khẩu sang Indonesia nhưng hiện hợp đồng vẫn đang trong giai đoạn đàm phán.

Bất động sản: Chúng tôi ước tính PC1 sẽ ghi nhận 50 tỷ đồng doanh thu còn lại từ một số căn hộ và biệt thự trong dự án PCC1 Complex trong năm 2017. Năm 2018, công ty bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dự án Mỹ Đình Plaza 2 do công ty mở bán căn hộ và ước tính bàn giao vào năm 2018. Tổng doanh thu dự án khoảng 1.110 tỷ đồng, ghi nhận vào năm 2018 và 2019.

Thủy điện: Chúng tôi duy trì dự báo hai nhà máy thủy điện sẽ đóng góp 240 tỷ đồng doanh thu năm 2017 và lợi nhuận ròng đạt 1 triệu USD. Năm 2018, nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3 và 3A ước tính đi vào hoạt động và đóng góp 200 tỷ đồng doanh thu năm 2018.

Đầu tư dài hạn: Chúng tôi ước tính PC1 vẫn sẽ ghi nhận lỗ 30 tỷ đồng từ đầu tư dài hạn (CISCO và CTCP Khoáng sản Tấn Phát) trong năm 2017 và lỗ 15 tỷ đồng trong năm 2018 và không còn phát sinh lỗ kể từ năm 2019. Chúng tôi cẩn trọng giả định lỗ do hạn chế thông tin từ các khoản đầu tư kể trên. Thực tế, công ty đặt kế hoạch không còn chịu lỗ từ khoản đầu tư vào năm 2017.

Tổng quan, chúng tôi ước tính doanh thu 2017 và 2018 sẽ đạt 2.959 tỷ đồng (-1,6% YoY) và 3.680 tỷ đồng (+24,4% YoY), trong khi lợi nhuận ròng có thể đạt 280,5 tỷ đồng (-8,3% YoY) và 399 tỷ đồng (+42% YoY) trong năm 2017 và 2018. Ước tính của chúng tôi thấp hơn so với kế hoạch công ty do PC1 ước tính đạt 500 tỷ đồng doanh thu từ mảng kinh doanh mới (thiết bị điện năm 2017) nhưng công ty chưa tiết lộ thông tin gì về thương vụ M&A. Theo đó, chúng tôi chưa cho yếu tố này vào mô hình định giá.

Triệu đồng 2016A 2017E Growth 2018E Growth
Doanh thu 3.006.039 2.958.934 -2% 3.679.622 24%
Xây dựng 1.816.996 2.089.545 15% 2.298.500 10%
Bất động sản 463.567 50.000 -89% 500.000 900%
Sản xuất 514.444 617.333 20% 679.066 10%
Cho thuê 8.851 8.851 0% 8.851 0%
Thương mại 130.991 130.991 0% 130.991 0%
Khác 62.214 62.214 0% 62.214 0%
Thủy điện 8.976 240.000 2574% 440.000 83%
Lợi nhuận gộp 527.107 557.153 6% 844.272 52%
Xây dựng 264.909 302.984 14% 333.282 10%
Bất động sản 140.497 15.000 -89% 150.000 900%
Sản xuất 81.372 98.773 21% 108.651 10%
Cho thuê 4.610 4.610 0% 4.553 -1%
Thương mại 8.291 3.930 -53% 3.930 0%
Khác 23.856 23.856 0% 23.856 0%
Thủy điện 3.572 108.000 2924% 220.000 104%
Tỷ suất lợi nhuận gộp 18,0% 19,0% 23,0%
Xây dựng 14,6% 15,0% 15,0%
Bất động sản 30,3% 30,0% 30,0%
Sản xuất 15,8% 16,0% 16,0%
Cho thuê 52,1% 52,1% 51,4%
Thương mại 6,3% 3,0% 3,0%
Khác 38,4% 38,4% 38,4%
Thủy điện 39,8% 45,0% 50,0%

Nguồn: SSI ước tính

Quan điểm đầu tư

Do công ty ghi nhận tăng chi phí dự phòng khoản đầu tư dài hạn so với dự kiến ban đầu, kết quả kinh doanh năm 2016 thấp hơn 20% so với ước tính của chúng tôi. Chúng tôi cũng giảm dự báo KQKD năm 2017 đối với PC1 chỉ còn 280 tỷ đồng so với ước tính trước là 328 tỷ đồng.

Ở mức giá hiện tại là 38.700 đồng/cp, PC1 đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 11,4x và 7,8x là tương đối thấp. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PC1 ở mức giá mục tiêu điều chỉnh là 46.000 đồng/cp (so với giá mục tiêu trước đó là 54.000 đồng/cp) dựa trên PE 2017 là 12,5x (43.000 đồng/cp) và theo phương pháp DCF (49.000 đồng/cp). Chúng tôi đặt PE 2017 ở mức cao dựa trên ước tính công ty tăng trưởng mạnh kể từ năm 2018.

SSI Research

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.