PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex – Triển vọng tăng trưởng khiêm tốn, Chiến lược nâng cao giá trị gia tăng mỗi trạm xăng, Khoản lợi nhuận từ thoái vốn PG bank [Mục tiêu 64.600 đ/cp]

HSC – Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PLX là 64.600đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 22 lần. Ở thị giá cổ phiếu hôm nay, cổ phiếu hiện giao dịch với P/E dự phóng là 19,7 lần và chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hợp lý. Trên thực tế, triển vọng tăng trưởng cho năm 2018 và 2019 là khá khiêm tốn.

PLX sẽ bán 12 triệu cổ phiếu quỹ trong Q4/2018 hoặc Q1/2019

PLX hiện nắm 135 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 10,43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Công ty dự kiến sẽ bán khoảng 12 triệu cổ phiếu quỹ trong Q4 năm nay hoặc Q1 năm sau, với giá bán bằng giá thị trường thông qua giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh. PLX trước đó có kế hoạch sẽ bán tối đa 60 triệu cổ phiếu quỹ, tuy nhiên do nhu cầu thị trường yếu, công ty sẽ chỉ có thể bán khoảng 12 triệu cổ phiếu.

HSC dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính năm 2018 của PLX tăng trưởng 7,2%

Cho năm 2018 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 193.484 tỷ đồng (tăng trưởng 25,9%) và LNTT từ mảng kinh doanh chính đạt 5.129 tỷ đồng (tăng trưởng 7,2%).

Giả định của chúng tôi là:

1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.338 triệu m3 (tăng 6,5%).

2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 9,5%, thấp hơn mức 9,7% áp dụng trong năm 2017 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q4 năm nay).

3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng 22,6% so với năm 2017 lên 76 USD/m3 . Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 17.251 đồng/lít (tăng 21,8%).

4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 178.332 tỷ đồng (tăng trưởng 29,7%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 3.542 tỷ đồng (tăng trưởng 18,2%).

5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.321 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 251 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tăng trưởng 2,3%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.479 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 183 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).

7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.638 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 431 tỷ đồng (tăng trưởng 1,2%).

8. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần 46,96 tỷ đồng (năm 2017 lãi 0,5 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND và lãi suất USD tăng.

9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 590,5 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%) gồm (1) 512 tỷ đồng (tăng 30%) từ Castrol BP Petco; (2) 21,5 tỷ đồng từ PGI khi công ty này trở thành công ty liên kết của PLX từ tháng 8/2017. Các công ty liên kết khác dự báo đóng góp tổng cộng 56,7 tỷ đồng (tăng 20%).

Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.679 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%), EPS dự phóng 2018 là 2.936đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 19,7 lần.

HSC dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính năm 2019 của PLX tăng trưởng 5,1%

Cho năm 2019 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 213.968 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%) và LNTT từ mảng kinh doanh chính đạt 5.389 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%).

Giả định của chúng tôi là:

1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.826 triệu m 3 (tăng 4,7%).

2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 9,0% thấp hơn mức 9,5% trong năm 2018 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q4/2018).

3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng 5% so với năm 2018 lên 79,8 USD/m 3 . Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 18.281 đồng/lít (tăng 6,0%).

4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 197.913 tỷ đồng (tăng trưởng 11,0%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 3.747 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%).

5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.753 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tăng trưởng 7,6%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.533 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 198 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).

7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.870 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 453 tỷ đồng (tăng trưởng 5%).

8. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần 194,16 tỷ đồng (năm 2018 lỗ 46,69 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND và lãi suất USD tăng.

9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 620,4 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%).

Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.865 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%), EPS dự phóng 2018 là 3.048đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 19 lần. Nếu không tính đến khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ hoán đổi cổ phiếu PG Bank – HDB, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2019 của PLX đạt 4.360 tỷ đồng (tăng trưởng 18,5%), EPS dự phóng là 3.479đ. Tại thị giá cổ phiếu hôm nay, P/E dự phóng 2019 là 16,6 lần.

Thương vụ hoán đổi giữa PG Bank và HDB sẽ đem lại khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên khoảng 660 tỷ đồng trong năm 2019

PG Bank sẽ hoàn thành hoán đổi với HDB với tỷ lệ hoán đổi là 1:0,62 (tức là 1 cổ phiếu PG Bank lấy 0,62 cổ phiếu HDB) trong 6 tháng cuối năm nay. Do PLX sở hữu 40% cổ phần tại PB Bank, tương đương 120 triệu cổ phiếu, chúng tôi ước tính PLX sẽ có thể thu về khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên là 1.327 tỷ đồng. Giả định giá cổ phiếu HDB tại thời điểm thực hiện hoán đổi là 31.000đ/cp.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Nắm giữ

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PLX là 64.600đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 22 lần. Ở thị giá cổ phiếu hôm nay, cổ phiếu hiện giao dịch với P/E dự phóng là 19,7 lần và chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hợp lý. Trên thực tế, triển vọng tăng trưởng cho năm 2018 và 2019 là khá khiêm tốn. Tuy nhiên, cổ phiếu có thể thu hút NĐT cá nhân nhờ tiềm năng lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ thương vụ hoán đổi PG Bank và HDB. Chiến lược dài hạn của PLX là mở rộng mạng lưới trạm xăng và nâng cao dịch vụ giá trị gia tăng tại mỗi trạm xăng; theo đó doanh thu từ các hoạt động khác ngoài bán xăng có thể sẽ đóng góp 30%-50% tổng doanh thu tại mỗi trạm xăng so với mức đóng góp 2% hiện tại. Tuy nhiên như đã đề cập trên đây, chúng tôi chưa có thông tin cụ thể hơn từ PLX về chiến lược này.

Nguồn: HSC


Các nguồn định giá tham khảo khác


 

 

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.