TCT Cảng hàng không Việt Nam (ACV: Upcom): Cập nhật công ty từ chuyến thăm doanh nghiệp [Mục tiêu 95.200 đ/cp]

SSI Research – Ở mức giá hiện tại là 84.000 đồng/ cổ phiếu, ACV đang giao dịch ở mức EV/EBITDA năm 2018F là 14,1x, chúng tôi cho rằng đây là mức khá hấp dẫn so với EV/EBITDA 2018 là 22x – 24x của Sân bay Thái Lan (AOT TB) và Sân bay Quốc tế Shanghai (600009 CH) với mức tăng trưởng EPS 2018 là 18% – 20% YoY và ROE 2019 là 20% – 24% (tương đương ROE của ACV là 24,7% trong năm 2018). Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm (không gồm cất hạ cánh) đối với ACV là 95.200 đồng/ cổ phiếu, dựa trên EV/EBITDA mục tiêu là 16x, thấp hơn 30% so với mức trung bình của AOT và Sân bay Quốc Tế Shanghai. Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi là 95.200 đồng/ cổ phiếu và tăng 13% so với giá hiện tại. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC

>> Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV: Upcom): Cập nhật nhanh về kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2018 [MUA: 120.000, +25%]

Gần đây chúng tôi đã có chuyến thăm công ty và sau đây là những ý chính rút ra từ sự kiện:

  • Niêm yết trên HOSE vào quý 1/2019. Bộ Giao thông vận tải dự kiến cũng sẽ hoàn thiện các quy định về khu vực bay vào thời gian này. ACV sẽ niêm yết trên HOSE ngay sau khi Bộ GTVT hoàn thành quy định này.
  • ACV đang xem xét tăng phí nhượng quyền tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (DIA) và Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA) kể từ năm 2019. Tại DIA và CIA, ACV chỉ nắm giữ cổ phần thiểu số là 10%. Tuy nhiên, phí nhượng quyền ACV ước tính tăng từ 6% lên 12% (tính theo % doanh thu) kể từ năm 2019. Nếu bao gồm việc tăng phí nhượng quyền vào năm 2019, EBITDA 2019 sẽ tăng từ 12.804 tỷ đồng lên 13.190 tỷ đồng, tăng 10 % YoY. Giá mục tiêu 1 năm sẽ tăng từ 95.200 đồng/ cổ phiếu lên 100.500 đồng/cp.

Kết quả kinh doanh 9T2018

  • ACV báo cáo doanh thu và lợi nhuận ròng 9T2018 đã kiểm toán là 11.946 tỷ đồng (+16% YoY) và 4.953 tỷ đồng (+ 67,2% YoY), hoàn thành 74,5% và 108% kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2018. Tăng trưởng mạnh trong 9T2018 chủ yếu nhờ vào (1) lượng khách quốc tế tăng 5,3% YoY (~21,8 triệu lượt khách, không tính Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (DIA) và Sân bay Quốc tế Cam Ranh mới từ tháng 7/2018 (CIA), cùng với tăng trưởng khách nội địa là 6,6% YoY (~ 51,7 triệu lượt khách) và (2) phí nội địa tăng 28% YoY. Tại DIA và CIA, ACV chỉ có 10% cổ phần tại mỗi sân bay, do đó, công ty không thu lợi nhuận trực tiếp từ tăng trưởng khách quốc tế tại 2 sân bay này (tạo doanh thu thông qua phí nhượng quyền tại DIA và CIA). Khách quốc tế trong 9T2018 tại DIA là 4,3 triệu lượt khách, tăng 59% YoY, trong khi tại CIA là 3,9 triệu lượt khách, tăng 49% YoY.
  • TSLNG tính đến quý 3/2018 tăng lên 50,7% so với 41,6% cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng phí từ các hoạt động hàng không (ví dụ: phí hạ cất cánh) đạt 9,56 nghìn tỷ đồng và tăng 19% YoY, trong khi giá vốn hàng bán không đổi. Cụ thể, phí nội địa trung bình trong 9T2018 đã tăng 28% YoY.

Kết quả kinh doanh khu vực bay trong 9T2018

ACV đã không ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động cất hạ cánh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9T2018. Thay vào đó, khoản này được ghi nhận riêng vào thuyết minh báo cáo tài chính. Bộ Giao thông Vận tải ước tính sẽ hoàn thiện các quy định về khu vực bay trong quý 1/2019, trong đó sẽ bao gồm quyền sở hữu khu bay và ghi nhận doanh thu từ hoạt động cất hạ cánh. ACV sẽ niêm yết trên HOSE sau khi Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện các quy định khu vực bay.

Doanh thu từ hoạt động cất hạ cánh trong 9T2018 đạt 1.779 tỷ đồng và tăng 22% YoY, trong khi đó lợi nhuận ròng đạt 964 tỷ đồng, tăng 33% YoY. Doanh thu và lợi nhuận ròng tăng mạnh nhờ vào 1) Tăng phí cất hạ cánh khoảng 10% và 2) tăng trưởng về tổng số chuyến bay qua hệ thống sân bay thuộc ACV (476 nghìn chuyến bay, tăng 3,7% YoY).

Đánh giá và định giá

Chúng tôi chưa tính tới doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động cất hạ cánh trong mô hình dự báo để duy trì tính cẩn trọng.

Trong năm 2018, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu thuần (không gồm hoạt động cất hạ cánh) là 16.237 tỷ đồng, tăng 17% YoY nhờ vào 1) tăng trưởng 5% YoY về lượng khách quốc tế của ACV và 2) phí nội địa tăng 28% YoY. Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận ròng trong năm 2018 (không bao gồm cất hạ cánh) là 6.712 tỷ đồng (+64% YoY). EBITDA năm 2018 ước tính ở mức 12.066 tỷ đồng, tăng 23% YoY.

Trong năm 2019, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu thuần (không bao gồm cất hạ cánh) ở mức 17.171 tỷ đồng, tăng 6,8% YoY dựa trên 1) tăng trưởng lượng khách quốc tế là 6% và 2) tăng phí nội địa 9,6% YoY. Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận ròng năm 2019 (không bao gồm cất hạ cánh) dự báo ở mức 7.173 tỷ đồng (+7% YoY). EBITDA năm 2019 ước tính ở mức 12.804 tỷ đồng, tăng 6% YoY. Nếu chúng tôi bao gồm cả phí nhượng quyền mới trong năm 2019, lợi nhuận ròng sẽ tăng lên 7.481 tỷ đồng, tăng 11% trong khi EBITDA sẽ tăng lên 13.190 tỷ đồng, tăng 10% YoY.

Định giá và quan điểm đầu tư

Giá mục tiêu 1 năm là 95.200 đồng/ cổ phiếu, tăng 13% so với giá hiện tại.

Ở mức giá hiện tại là 84.000 đồng/ cổ phiếu, ACV đang giao dịch ở mức EV/EBITDA năm 2018F là 14,1x, chúng tôi cho rằng đây là mức khá hấp dẫn so với EV/EBITDA 2018 là 22x – 24x của Sân bay Thái Lan (AOT TB) và Sân bay Quốc tế Shanghai (600009 CH) với mức tăng trưởng EPS 2018 là 18% – 20% YoY và ROE 2019 là 20% – 24% (tương đương ROE của ACV là 24,7% trong năm 2018). Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm (không gồm cất hạ cánh) đối với ACV là 95.200 đồng/ cổ phiếu, dựa trên EV/EBITDA mục tiêu là 16x, thấp hơn 30% so với mức trung bình của AOT và Sân bay Quốc Tế Shanghai. Ước tính của chúng tôi dựa trên: (1) Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị đưa ra các quyết định chính trong hoạt động quản lý của ACV và (2) hoạt động bảo trì đường băng trong năm 2019 có thể khiến cho tăng trưởng EPS ở mức 1 chữ số. Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi là 95.200 đồng/ cổ phiếu và tăng 13% so với giá hiện tại. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC.

Cần lưu ý rằng giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi là 95.200 đồng/ cổ phiếu chưa tính khả năng tăng phí nhượng quyền ở DIA và CIA cũng như phí hạ cất cánh nhằm duy trì tính cẩn trọng trong ước tính.

Nếu tính cả khả năng tăng phí nhượng quyền trong năm 2019, giá mục tiêu 1 năm có thể sẽ tăng lên 100.500 đồng/ cổ phiếu. Nếu bao gồm lợi nhuận từ khu vực bay, giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi có thể sẽ tăng cao hơn lên 110.300 đồng/ cổ phiếu.

Rủi ro

  • Đồng JPY tăng ngoài dự kiến của chúng tôi.
  • ACV có thể bắt đầu bảo trì và nâng cấp đường băng trong năm 2019, điều này có thể làm hạn chế lưu lượng máy bay ở cả TIA và NIA với mức tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng.

SSI Research


Các nguồn báo cáo định giá tham khảo khác


Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.