Thủy điện Cần Đơn và Sông Ba báo lãi sụt giảm trong quý 3/2019

CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD) đã công bố BCTC quý 3/2019 với mức doanh thu và lợi nhuận đều thấp hơn cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 171 tỷ đồng giảm 14,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 102 tỷ đồng giảm 18% so với quý 3/2018. Sau khi trừ các khoản chi phí Cần Đơn lãi ròng gần 72 tỷ đồng giảm 20% so với quý 3/2018.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm công ty cho biết Cần Đơn chủ yếu sản xuất điện thương phẩm, doanh thu bán hàng và sản xuất điện, nguồn nhiên liệu chính phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước thiên nhiên trong khi đó trong quý 3/2019 sản lượng phát điện giảm so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra năm 2019 công ty đã hết thời gian được hưởng ưu đãi suất suất thuế TNDN 10% chuyển sang nộp 20% nên LNST thấp hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, SJD đạt 317 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, LNST đạt 116 tỷ đồng giảm 37% so với 9 tháng đầu năm 2018 tương đương EPS đạt 1.687 đồng.

Năm 2019, SJD đặt mục tiêu doanh thu 433,5 tỷ đồng và 168,6 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2019 công ty đã hoàn thành được 73% mục tiêu về doanh thu và 69% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Một doanh nghiệp thủy điện khác là Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) cũng đã công bố BCTC quý 3/2019. Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 30 tỷ đồng giảm 46% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ giám 29% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 19 tỷ đồng giảm mạnh hơn một nửa so với quý 3/2018.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể trong khi Sông Ba vẫn phải chi trả tới 12 tỷ đồng chi phí tài chính nên sau khi trừ các khoản chi phí SBA chỉ còn lãi ròng hơn 5 tỷ đồng giảm 77% so với con số hơn 22 tỷ đồng cùng kỳ 2018.

Nguyên nhân khiến công ty báo lãi sụt giảm mạnh là do thời tiết diễn biến bất thường, số ngày mưa trong quý ít hơn so với quý 3/2018 nên sản lượng điện phát giảm 23% so với cùng kỳ và doanh thu giảm tương ứng là gần 26 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, SBA đạt hơn 167 tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ, LNST đạt 67 tỷ đồng tương đương cùng kỳ năm ngoái, EPS 9 tháng đạt 1.121 đồng. Năm 2019, SBA đặt mục tiêu doanh thu 222,26 tỷ đồng và 73,37 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2019 công ty đã hoàn thành được 75% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch LNST.

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.