Tiết giảm chi phí, Chứng khoán BSC lãi sau thuế quý 3 gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2018

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 với doanh thu hoạt động 169,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu môi giới giảm 22% xuống còn 34,3 tỷ đồng; Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 5% lên 27,05 tỷ đồng. Tính tới cuối quý 3, dư nợ margin của BSC có giá trị 883,7 tỷ đồng, tăng 147 tỷ so với đầu năm.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 97,2 tỷ đồng, tăng 18%. Danh mục FVTPL của BSC hiện có giá trị 518 tỷ đồng, trong khi giá trị ghi sổ là 505 tỷ đồng. Trong danh mục FVTPL của BSC hiện có một số cổ phiếu như HT1 (29,8 tỷ đồng), DPM (23,8 tỷ đồng), PC1 (30 tỷ đồng), DBD (16,3 tỷ đồng)…

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) của BSC trong kỳ giảm 27% xuống 5,9 tỷ đồng. Danh mục HTM của BSC hiện có giá trị 190 tỷ đồng, bao gồm tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp.

Chi phí hoạt động trong quý 3 của BSC giảm 14% xuống 82,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí môi giới giảm 41% xuống 24,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính quý 3 của BSC cũng giảm 55% xuống 4,6 tỷ đồng (chủ yếu giảm chi phí lãi vay); Chi phí quản lý giảm 44% xuống 16,7 tỷ đồng.

Kết quả, BSC ghi nhận xấp xỉ 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2019, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế BSC vẫn giảm 44% xuống 114,4 tỷ đồng.

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.