Tiết giảm chi phí tài chính, DIC Corp (DIG) báo lãi quý 3 tăng 37% so với cùng kỳ

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu giảm 5,8%, còn 597 tỷ đồng, trong khi giá vốn giảm sâu hơn, đến 8,6% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 171,7 tỷ đồng, tăng được 2,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đột biến tăng 140%, lên 15,6 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính giảm được 29 tỷ đồng, xuống còn 13,8 tỷ đồng dù chi phí lãi vay tăng 9,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến chi phí tài chính trong quý giảm do quý 3 năm ngoái công ty gjia nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 38 tỷ đồng.

Tiết giảm chi phí tài chính, DIC Corp (DIG) báo lãi quý 3 tăng 37% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Chi phí bán hàng giảm hơn 10 tỷ đồng, còn 19,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 9 tỷ đồng, lên mức 33,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lỗ 19 tỷ đồng (tăng lỗ 4 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 còn xấp xỉ 64 tỷ đồng, tăng 37,6% so với quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 62,3 tỷ đồng.

Tiết giảm chi phí tài chính, DIC Corp (DIG) báo lãi quý 3 tăng 37% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.287 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng, còn cách rất xa chỉ tiêu lãi 550 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 93,4 tỷ đồng, giảm gần 27% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 44,9 tỷ đồng.

Trên BCTC công ty thể hiện, đến hết quý 3/2019 DIC Corp còn 234 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng (giảm 162 tỷ đồng so với đầu năm) và 854 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn (tăng gần 520 tỷ đồng). Tổng tiền và tương đương tiền xấp xỉ 1.100 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 3 còn hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 275 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu gia tăng giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tổng tài sản đạt hơn 7.800 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ phải trả hơn 4.000 tỷ đồng (tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm),trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 644 tỷ đồng (giảm 550 tỷ đồng), và vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 680 tỷ đồng (tăng 256 tỷ đồng).

Tiết giảm chi phí tài chính, DIC Corp (DIG) báo lãi quý 3 tăng 37% so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Xem thêm BCTC quý 3/2019

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.