Ước tính về kết quả kinh doanh Q4/2020 của một số doanh nghiệp ACB, CTG, DGW, FPT, GMD, HPG, HSG, IMP, MBB…

Bảng ước tính tăng trưởng lợi nhuận trong Q4.2020 cho 35 công ty trong phạm vi nghiên cứu của SSI Research, trong đó so với cùng kỳ năm 2019:

  • 22 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương gồm có  ACB, CTG, DGW, FPT, GMD, HPG, HSG, IMP, MBB, MSB, MWG, PHR, PNJ, STB, STK, TCB, TCM, VCB, VHC, VIB, VNM và VPB
  • 13 công ty dự kiến có lợi nhuận sụt giảm gồm có ACV, AST, BID, GAS, HDB, HVN, PVD, PVS, QNS, SHB, TPB, VEA và VSC

STT Mã CP Tăng/ giảm lợi nhuận Q4/2020 (YoY) Nguyên nhân chính tác động tăng/ giảm lợi nhuận Q4/2020
1 ACB Tăng Chúng tôi ước tính ACB đạt lợi nhuận trước thuế lần lượt là 2,9 nghìn tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ) và 9,4 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ) trong Q4/2020 và cả năm 2020. Các kết quả này đều vượt ước tính của chúng tôi cũng như kế hoạch đặt ra trong ĐHCĐ, cao hơn lần lượt 12% và 24%. Yếu tố hỗ trợ bất ngờ có thể đến từ khoản thu từ nợ xấu đã xóa và lợi nhuận từ kinh doanh trái phiếu.
2 CTG Tăng Lợi nhuận trước thuế của CTG trong Q4/2020 ước đạt 6,24 nghìn tỷ đồng (+87,6% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế ước đạt 16,6 nghìn tỷ đồng (+41% so với cùng kỳ). Kết quả này nhờ tăng trưởng tín dụng và tiền gửi tăng lần lượt là +7,7% và +11% so với cùng kỳ. Ngân hàng ghi nhận tăng trưởng thu nhập lãi ròng ở mức +18,5% so với cùng kỳ, thu nhập phí ròng +12% so với cùng kỳ và lãi ngoại hối +24% so với cùng kỳ. Tại cùng thời điểm, CIR giảm xuống 35% từ 37,7% trong năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống dưới 1%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) tăng lên 130%.
3 DGW Tăng Lợi nhuận ròng Q4/2020 ước tính đạt 80 tỷ đồng (+57% so với cùng kỳ). Kết quả rất t1ich cực nhờ đóng góp từ (1) Xiaomi tiếp tục giành thêm thị phần và (2) doanh thu từ hợp đồng mới với Apple (kể từ Q3/2020).
4 FPT Tăng Tổng lợi nhuận trước thuế trong tháng 10 và tháng 11/2020 tăng 15,2% so với cùng kỳ. Chúng tôi ước tính tăng trưởng sẽ cao hơn trong tháng 12/2020 nhờ cơ sở thấp trong tháng 12/2019 do chi phí thưởng  tập trung cuối năm. Với giả định rằng trong tháng 12/2020, công ty có thể duy trì động lực tăng trưởng như ở tháng 11/2020 thì tăng trưởng riêng trong tháng 12 sẽ đạt +39% so với cùng kỳ. Theo đó chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế Q4/2020 tăng 19% .
5 GMD Tăng Hoạt động thương mại đã phục hồi kể từ Q3, nhờ vào mùa cao điểm giao dịch trước kỳ nghỉ lễ và các hạn chế về nhu cầu bị dồn nén sau thời gian giãn cách. Quá trình phục hồi chững lại trong Q4 do tình trạng thiếu hụt container khiến lợi nhuận của GMD ở mức thấp. Tuy nhiên, do kết quả Q4/2019 ở mức thấp, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế trong Q4/2020 sẽ tăng +30% so với cùng kỳ, đạt 120 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 ước tính đạt 550 tỷ đồng, -22% so với cùng kỳ.
6 HPG Tăng Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của HPG trong Q4/2020 tiếp tục đạt kỷ lục mới 4,6 nghìn tỷ đồng (+139% so với cùng kỳ và +22% so với quý trước). Sản lượng tiêu thụ của thép dài, bao gồm thép xây dựng và phôi thép, tăng 45% so với cùng kỳ đạt 1,49 triệu tấn trong Q4/2020. Ngoài ra, chúng tôi ước tính công ty có thể sản xuất khoảng 470 nghìn tấn thép cán nóng (HRC) trong Q4/2020.
7 HSG Tăng Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của HSG trong Q1/2021 đạt khoảng 500 tỷ đồng (+176% so với cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ của công ty ước tăng 40% so với cùng kỳ đạt 540 nghìn tấn trong quý, nhờ nhu cầu ở cả thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước. Lợi nhuận ròng của công ty cũng được hỗ trợ nhờ giá HRC tăng hơn 35% trong quý.
8 IMP Tăng Trong Q4/2020, doanh thu của IMP ước tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng ước tăng 4,8%. Tỷ suất lợi nhuận ròng giảm khoảng 50 điểm cơ bản so với giai đoạn Q1-Q3 khi giá nguyên liệu (API) ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty trong quý. Tuy nhiên, như trong quý trước công ty tiếp tục cắt giảm chi phí bán hàng khoảng 10-15% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận ròng duy trì ngang bằng so với năm trước.
9 MBB Tăng Tại ngân hàng mẹ, tăng trưởng tín dụng tăng nhanh trong Q4/2020 và tăng gần +23% so với đầu năm. Chúng tôi cũng ước tính tăng trưởng tín dụng có thể phục hồi tại MCredit trong Q4/2020. Tuy nhiên, theo chúng tôi quan sát, MBB thường thực hiện xóa nợ xấu nhiều trong quý cuối cùng của năm và điều này cũng cũng có thể được thực hiện trong Q4/2020. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ ước tính dưới 1% và LLC ước tính sẽ tăng khoảng 150%. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ước tính sẽ tăng khoảng 13-15% so với cùng kỳ trong kỳ.
10 MSB Tăng Lợi nhuận trước thuế của MSB trong Q4/2020 ước tính đạt 730 tỷ đồng (+228% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế ước đạt 2,4 nghìn tỷ đồng (+86,3% so với cùng kỳ). Điều này được hỗ trợ nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh +30% so với cùng kỳ, trong khi NIM ước tính tăng lên 3,29%.
11 MWG Tăng Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng Q4/2020 đạt 922 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ)
12 PHR Tăng Trong Q4/2020, PHR sẽ tiếp tục nhận được các đợt thanh toán bồi thường đất tiếp theo liên quan đến dự án Nam Tân Uyên 3. Do đó, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 490 tỷ đồng trong Q4/2020 (so với 10 tỷ đồng trong Q4/2019).
13 PNJ Tăng Tăng trưởng doanh thu bán lẻ mạnh trong mùa cao điểm sẽ tiếp tục hỗ rợ tăng trưởng lợi nhuận. Trong tháng 10 và tháng 11, PNJ ghi nhận doanh thu tổng thể tăng 7% so với cùng kỳ (trong đó tăng trưởng doanh thu bán lẻ +19% và doanh thu bán buôn giảm -17%) và lợi nhuận sau thuế tăng 11%. Trong Q4/2020, chúng tôi ước tính PNJ sẽ đạt tăng trưởng lơi nhuận sau thuế khoảng 15-20% so với cùng kỳ.
15 STB Tăng Chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế của STB đi ngang trong năm 2020 đạt 3,2 nghìn tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế trong Q4/2020 ước tăng 17-19% so với cùng kỳ
16 STK Tăng Nhu cầu đối với sợi tái chế của STK vẫn tăng mạnh trong Q4, nhờ các đơn đặt hàng loại OEM tăng lên của các thương hiệu quần áo thể thao như Nike và Adidas. Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế dao động từ 55 tỷ – 60 tỷ đồng trong Q4, tương đương mức tăng trưởng 3% – 13% so với cùng kỳ.
17 TCB Tăng Lợi nhuận trước thuế Q4/2020 của TCB dự kiến đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Lũy kế, lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước tính đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Điều này được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng khoảng 23% so với cùng kỳ và NIM được cải thiện, đặc biệt là khi TCB cắt giảm lãi suất huy động 300-350 bps trong năm. Thu nhập phí tăng rất mạnh nhờ vào các dịch vụ giao dịch, phát hành trái phiếu, phân phối và quản lý tài sản.
18 TCM Tăng Trong tháng 10 và tháng 11/2020, TCM ghi nhận doanh thu giảm -9% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng lên tới +41% nhờ (1) giá sợi cao hơn và (2) doanh thu PPE với tỷ suất lợi nhuận gộp cao hỗ trợ lợi nhuận. Trong Q4/2020, chúng tôi ước tính TCM sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khoảng 20-25% so với cùng kỳ.
19 VCB Tăng Lợi nhuận trước thuế Q4/2020 của VCB ước tính đạt 6,9 nghìn tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Lũy kế, lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước tính đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, -1,3% so với cùng kỳ. Tăng trưởng mạnh mẽ trong Q4/2020 được thúc đẩy nhờ tất cả các dòng thu nhập, bao gồm cả thu nhập lãi ròng cải thiện khi hai chương trình tín dụng hỗ trợ kết thúc vào tháng 9. VCB ghi nhận thu nhập phí trả trước đạt 1,7 nghìn tỷ đồng.
20 VHC Tăng Do giá cá nguyên liệu cao hơn so với cuối Q3 (khoảng 13%), VHC có thể hoàn nhập một phần dự phòng đã trích lập trước đó (70 tỷ đồng) do giảm giá hàng tồn kho. Do đó, chúng tôi vẫn ước tính VHC sẽ đạt được mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ với lợi nhuận trong Q4 (từ mức thấp trong Q4/2019) và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã đặt ở mức thấp (800 tỷ đồng).
21 VIB Tăng Tăng trưởng tín dụng cao (khoảng + 30% so với đầu năm) và chất lượng tài sản ổn định là những đặc điểm chính trong kết quả kinh doanh Q4/2020 của VIB. Ngân hàng cũng được hưởng lợi từ lãi suất liên ngân hàng thấp, giúp NIM cải thiện hơn vào năm 2020 (đạt 4,3% theo ước tính của chúng tôi). Do đó, lợi nhuận trước thuế của Q4/2020 ước tính sẽ dao động trong khoảng 1,7 – 1,8 nghìn tỷ đồng trong Q4/2020 (+46 – 62% so với cùng kỳ).
22 VNM Tăng Từ ước tính lợi nhuận cả năm của chúng tôi, chúng tôi ước tính VNM sẽ đạt tăng trưởng LNST khoảng 15% so với cùng kỳ trong Q4, trong khi tăng trưởng doanh thu nội địa sẽ tiếp tục ở mức thấp một con số. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong Q4 sẽ được hỗ trợ nhờ tỷ suất lợi nhuận tiếp tục ổn định, cũng như từ mức thấp trong Q4/2019.
23 VPB Tăng Chúng tôi ước tính VPB sẽ đạt mức trần tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 (+21,5%). Tuy nhiên, NIM giảm và chi phí tín dụng cao hơn có thể khiến lợi nhuận trước thuế chỉ tăng nhẹ khoảng +2% so với cùng kỳ trong Q4/2020. Trong cả năm 2020, VPB có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 20%, vượt ước tính của chúng tôi là 8,6%.
24 ACV Giảm Q4/2020, ACV dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 700 tỷ đồng, -76% so với cùng kỳ. Điều này là do hầu như không có doanh thu từ hành khách quốc tế, vốn là động lực chính của doanh thu của ACV. Lũy kế, ACV dự kiến sẽ đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 là 2,3 nghìn tỷ đồng, -77% so với cùng kỳ, do tổng sản lượng hành khách giảm 43% so với cùng kỳ.
25 AST Giảm AST tiếp tục gặp khó khăn do việc di chuyển bằng đường hàng không quốc tế bị gián đoạn và thị trường nội địa trở thành nguồn doanh thu chính. Tuy nhiên, sản lượng hành khách đường hàng không nội địa trong Q4/2020 vẫn thấp hơn năm 2019. Công ty ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 68 tỷ dồng (-77% so với cùng kỳ) và -25,4 tỷ đồng trong Q4/2020. Chúng tôi ước tính năm 2020 lỗ -54 tỷ đồng.
26 BID Giảm Tín dụng tăng trưởng mạnh trong Q4/2020, ước tính đạt 8,7% so với đầu năm (so với 2,9% so với đầu năm trong 9T2020). Nhờ vậy, thu nhập hoạt động kinh doanh trước dự phòng Q4/2020 tăng +13% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ giảm mạnh (-47% so với cùng kỳ) do BID tăng trích lập dự phòng tín dụng. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt khoảng 9,02 nghìn tỷ đồng (-16% so với cùng kỳ), thấp hơn 1,3% so với ước tính của chúng tôi.
27 GAS Giảm GAS công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020, với doanh thu đạt 66,2 nghìn tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (-35% so với cùng kỳ). Nhìn chung, kết quả này sát với kế hoạch của công ty, mặc dù thấp hơn một chút so với ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2020 của chúng tôi là 8 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, kết quả chính thức của GAS thường cao hơn so với kết quả sơ bộ mà công ty công bố.
28 HDB Giảm Tăng trưởng tín dụng tăng nhanh trong Q4/2020 đạt khoảng 25% so với đầu năm. Tuy nhiên, NIM giảm nhẹ và trích lập dự phòng tín dụng cao hơn có thể khiến lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 10-11% so với cùng kỳ trong Q4/2020. Chúng tôi lưu ý rằng Q4/2019 có kết quả cao. Trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế có thể đạt +15-16% so với cùng kỳ, thấp hơn ước tính của chúng tôi khoảng 1-2%.
29 HVN Giảm Quý 4/2020, HVN dự kiến lỗ trước thuế ở công ty mẹ là -2,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế, công ty mẹ dự kiến lỗ trước thuế -12,2 nghìn tỷ đồng, so với lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 là +3,4 nghìn tỷ đồng. So với khoản lỗ trước thuế trong Q3/2020 là -3,5 nghìn tỷ đồng, kết quả trong Q4/2020 khả quan hơn do dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt trong cả quý.
30 PVD Giảm PVD có thể lỗ nhẹ trong Q4/2020 do thiếu hoàn nhập dự phòng, trong khi đội giàn khoan hoạt động dưới điểm hòa vốn.
14 PVS Giảm Dựa trên ước tính cả năm, chúng tôi ước tính công ty đạt 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong Q4/2020, tương đương -47% so với cùng kỳ
31 QNS Giảm QNS đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020, trong đó doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (-11% so với cùng kỳ) và 1,04 nghìn tỷ đồng (-20% so với cùng kỳ), hoàn thành 81% và 114% kế hoạch năm. Mặc dù kết quả doanh thu thuần sát với dự báo của chúng tôi, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 93% ước tính của chúng tôi do mảng sữa đậu nành vốn có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hoạt động kém hiệu quả hơn ước tính. Điều này khiến lợi nhuận Q4/2020 giảm -20% so với cùng kỳ.
32 SHB Giảm Lợi nhuận trước thuế trong Q4/2020 đạt khoảng 660 tỷ đồng (-19% so với cùng kỳ) và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua (LNTT 2020: +8% so với cùng kỳ). Ngân hàng đẩy nhanh trích lập dự phòng để xử lý toàn bộ nợ xấu (trừ dư nợ liên quan đến SBIC) trong dự án sáp nhập HBB, giảm nợ xấu và cải thiện tỷ lệ nợ xấu.
33 TPB Giảm Lợi nhuận trước thuế Q4/2020 của TPB ước tính đạt 1,32 nghìn tỷ đồng, giảm -10,1% so với cùng kỳ. Lũy kế, lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước tính đạt 4,34 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong năm 2020, TOI ước tính sẽ tăng +22,4%, nhờ thu nhập lãi ròng tăng +29,2% so với cùng kỳ và thu nhập phí ròng tăng +14,5% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng tăng mạnh ở mức ~ 30% so với cùng kỳ và NIM cải thiện. Chi phí dự phòng tín dụng ước tính là 1,79 nghìn tỷ đồng, +37,7% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,14%. Hệ số CIR vẫn ở mức thấp 39,7%.
34 VEA Giảm Trong Q4/2020, lợi nhuận của VEA ước tính giảm -11,5% YoY, do lợi nhuận từ công ty liên kết giảm -12,8% YoY. Kết quả này phần lớn là do lợi nhuận và doanh thu của Honda Việt Nam giảm. Mặc dù vậy, KQKD đã phục hồi mạnh từ mức đáy trong Q3/2020, do các công ty liên doanh ô tô với VEA (Toyota, Ford) hoạt động tốt trong Q4/2020, nhờ sự hỗ trợ của Nghị định 57/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2020/NĐ-CP.
35 VSC Giảm Chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tình trạng khan hiếm container trên thế giới, VSC đã mất 1-2 chuyến/tuần trong Q4 do các hãng vận chuyển điều hướng tàu sang Trung Quốc, nơi nhu cầu rất cao. Chúng tôi ước tính LNTT Q4/2020 đạt 90 tỷ đồng, -19% YoY so với mức so sánh cao trong Q4/2019. LNTT năm 2020 ước tính đạt 330 tỷ đồng, -4% YoY.

Nguồn: SSI

 


 

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.