VPB: Ban lãnh đạo kỳ vọng lợi nhuận không đổi trong năm 2020 [Mục tiêu 25.000 đ/cp]

Với ước tính mới, ROE 2020 của ngân hàng mẹ dự báo là 16%, chúng tôi áp dụng PB mục tiêu là 1x. Đối với FeCredit, sử dụng mô hình thu nhập thặng dư và phương pháp định giá PB cho tỷ lệ PB tương ứng là 1,68x. Trên cơ sở hợp nhất, giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh của chúng tôi đối với VPB là 25.020 đồng/cp,+9,7% so với mức hiện tại, do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Phù hợp thị trường với cổ phiếu VPB. Yếu tố tích cực có thể khiến mức giá kỳ vọng cao hơn so với mức giá trong khuyến nghị của chúng tôi là việc dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát sớm hơn ước tính (trước khi kết thúc quý 2 ở Việt Nam và ít nhất là trong khu vực), và tỷ lệ thu hồi từ nợ tái cơ cấu tốt hơn.

VPB đã tổ chức một cuộc họp chuyên viên phân tích vào ngày 5/5/2020, cung cấp thông tin hữu ích về tình hình hiện tại của ngân hàng, cũng như triển vọng năm 2020.

Thay đổi chính sách giải ngân khoản vay

VPB sẽ giảm cho vay đối với 3 phân khúc chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ Covid-19, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-SME), khách sạn và tài chính tiêu dùng. Kể từ giữa tháng Ba, VPB đã áp dụng các biện pháp thắt chặt tín dụng để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là trong các phân khúc này. Cụ thể, ngân hàng sẽ ngừng cho vay đối với các khách hàng mới và tập trung vào các khách hàng hiện tại có rủi ro hoạt động thấp trong các ngành không bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Những biện pháp này sẽ được áp dụng trong 3 tháng. Kết quả ban đầu của biện pháp này là tăng trưởng các khoản vay có tài sản thế chấp cao hơn (+11,5% YTD) so với các khoản vay tín chấp (+0,9% YTD) vào cuối Q1/2020.

Hỗ trợ khách hàng

VPB đã tái cơ cấu các khoản cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, theo Thông tư 01. Tính đến ngày 29/4/2020, ngân hàng đã tái cơ cấu các khoản vay cho 11.895 khách hàng (1,8% tổng số khách hàng), với dư nợ cho vay tương ứng với khoảng 5% tổng danh mục cho vay. Thời gian tái cấu trúc sẽ kéo dài trong 3 tháng và ngân hàng kỳ vọng 70-80% khách hàng bị ảnh hưởng sẽ phục hồi nếu đại dịch được kiểm soát vào cuối Q2/2020 (ít nhất là đối với Việt Nam).

Theo ban lãnh đạo, hiện nay VPB đã qua mức đỉnh về số lượng hồ sơ đăng ký tái cấu trúc. Trong kịch bản xấu nhất, ngân hàng cho rằng tổng các khoản vay tái cơ cấu sẽ không vượt quá 6-7% tổng dư nợ cho vay.

Kế hoạch năm 2020

VPB đã xem xét nhiều kịch bản khác nhau theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Theo đó, đối với kịch bản đại dịch được kiểm soát vào Q2/2020, ngân hàng mẹ và FeCredit đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tương ứng là 6,71 nghìn tỷ đồng (+ 15,5% YoY) và 3,5 nghìn tỷ đồng (-21,9% YoY). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 10.214 tỷ đồng, giảm -1,1% YoY. Đối với kịch bản tốt nhất và xấu nhất, lợi nhuận trước thuế nằm trong phạm vi ± 10-15% lợi nhuận theo kịch bản cơ sở. Ban đầu, VPB đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 25-30% YoY cho ngân hàng mẹ và 40% YoY cho FeCredit.

Tác động

Do cuộc họp đã cung cấp thêm thông tin về dư nợ cho vay chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh cũng như cách tiếp cận gần đây của ngân hàng đối với hoạt động cho vay, chúng tôi điều chỉnh lại dự báo lợi nhuận cho phù hợp. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của VPB dự báo ở mức 9.626 tỷ đồng (-6,9% YoY) cho năm 2020 và 11.257 tỷ đồng (+ 16,9% YoY) cho năm 2021.

Khuyến nghị

Với ước tính mới, ROE 2020 của ngân hàng mẹ dự báo là 16%, chúng tôi áp dụng PB mục tiêu là 1x. Đối với FeCredit, sử dụng mô hình thu nhập thặng dư và phương pháp định giá PB cho tỷ lệ PB tương ứng là 1,68x. Trên cơ sở hợp nhất, giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh của chúng tôi đối với VPB là 25.020 đồng/cp,+9,7% so với mức hiện tại, do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Phù hợp thị trường với cổ phiếu VPB. Yếu tố tích cực có thể khiến mức giá kỳ vọng cao hơn so với mức giá trong khuyến nghị của chúng tôi là việc dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát sớm hơn ước tính (trước khi kết thúc quý 2 ở Việt Nam và ít nhất là trong khu vực), và tỷ lệ thu hồi từ nợ tái cơ cấu tốt hơn. Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi có thể là tình hình đại dịch kéo dài, sẽ làm giảm các ước tính của chúng tôi thấp hơn các dự báo kể trên.

Nguồn: SSI


Các nguồn định giá tham khảo khác


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

VPB chart. Nguồn: Admin


Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.