TA Rating

Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

[supsystic-tables id=3]

Ghi chú:

  • Sức mạnh TA xếp hạng theo Hệ thống iBroker SIS 4.0 thang điểm từ -7 đến +7
  • Điểm đánh giá càng cao cho thấy XU HƯỚNG TĂNG của cổ phiếu đang mạnh hơn so với quá khứ của CHÍNH cổ phiếu đó. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ nên xem xét đầu tư những cổ phiếu có điểm đánh giá cao (khuyến khích đầu tư theo XU HƯỚNG TĂNG, hạn chế canh bắt đáy)