Bản tin Quỹ Mở – Thay đổi NAV chứng chỉ quỹ và tình hình phân bổ danh mục – Weekly Fund Factsheet [Tuần 16-20/10/2017]

CẬP NHẬT NAV (ĐƠN VỊ: ĐỒNG)

Trong kỳ cập nhật lần này, có 07 trên 09 quỹ đạt tăng trưởng tích cực. Cụ thể, quỹ MAFEQI đứng đầu về tăng trưởng NAV trong kỳ ở mức 1,63 % và tăng trưởng NAV so với đầu năm ở mức 18,77%. Đứng thứ hai là quỹ VCBF-BCF với tăng trưởng NAV trong kỳ ở mức 0,65% và tăng trưởng so với đầu năm đạt 23,68%. VFMVF4 là quỹ dẫn đầu về tăng trưởng so với đầu năm ở mức 28,57%.

BIỂU ĐỒ TĂNG GIẢM NAV (*)

(*) NAV được nối ngang giữa 2 ngày gần nhất

TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TÀI SẢN

 

*Chi tiết báo cáo tổng hợp NAV các quỹ mở vui lòng xem ở đây.

SSI Research

Công ty Qản Lý Quỹ SSI (SSI AM)

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.