Công ty mẹ CII: Quý 3 lãi 307 tỷ đồng cao gấp hơn 90 lần cùng kỳ

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (mã CK: CII) đã công bố BCTC quý 3/2019 của công ty mẹ với mức lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, nguồn thu chính của công ty mẹ CII đến từ hoạt động tài chính, doanh thu của hoạt động này đạt 559 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ nên mặc dù chi phí tài chính cũng tăng mạnh nhưng CII mẹ vẫn thu về 307 tỷ đồng LNST gấp nhiều lần con số 3,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

CII cho biết, lợi nhuận trong kỳ tăng đột biến là do trong kỳ công ty có lợi nhuận được chia từ các công ty con tăng cao (tăng 158,3 tỷ đồng) và thu nhập từ hoạt động thoái vốn đầu tư đã hoàn thành trong tháng 7/2019.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, cổ tức và lợi nhuận được chia trong quý 3 và 9 tháng lần lượt đạt 241,3 tỷ đồng và 501,9 tỷ đồng; lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn trong quý 3 và 9 tháng lần lượt là 350 tỷ đồng và 350,7 tỷ đồng.

Công ty mẹ CII: Quý 3 lãi 307 tỷ đồng cao gấp hơn 90 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Được biết trong tháng 7, CII đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Hòa Phú. Hòa Phú hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khai thác kinh doanh hạ tầng công nghiệp, CII sở hữu 28,95% vốn.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu tài chính đạt 942 tỷ đồng, gấp 2,6 lần; chi phí tài chính cũng tăng 72% ghi nhận 545 tỷ đồng, riêng lãi vay là 399 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 375,6 tỷ đồng, tăng 362,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty mẹ CII: Quý 3 lãi 307 tỷ đồng cao gấp hơn 90 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản ngắn hạn của công ty mẹ đạt 3.492 tỷ đồng tăng 32% so với đầu kỳ trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.259 tỷ đồng trong đó khoản phải thu khác của CII tăng từ 619 tỷ đồng cuối năm 2018 lên 1.014 tỷ đồng cuối quý 3/2019, chủ yếu do phải thu ngắn hạn về cổ tức và lợi nhuận được chia là 582,7 tỷ đồng; lãi trái phiếu, tiền gửi và lãi cho vay 295 tỷ đồng. Ngoài ra, CII cũng có khoản phải thu ngắn hạn từ việc bán phần vốn trong Công ty TNHH Sài Gòn RiverFront 64,8 tỷ đồng.

Công ty mẹ CII: Quý 3 lãi 307 tỷ đồng cao gấp hơn 90 lần cùng kỳ - Ảnh 3.

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.