ACB : OUTPERFORM – Tăng trưởng vững chắc, chất lượng tài sản hàng đầu với định giá hấp dẫn – Giá mục tiêu 33.100 đồng/cp

ACB đóng cửa tại mức giá là 24.000 đồng/ cổ phần vào ngày 24/02/2020 giao dịch ở mức P/B 2020 là 1,15 lần, là hấp dẫn so với mức P/B lịch sử 5 năm là 1,72 lần và nền tảng cơ bản tốt (P/B năm 2020 là 1,15 lần so với mức ROAE là 22,1%; mức P/E năm 2020 là 5,79 lần so với tăng trưởng EPS là 15,0%; kết hợp với chất lượng tài sản vượt trội). Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá mục tiêu 1 năm là 33.100 đồng/cp, tiềm năng tăng giá là 37,9% so với giá hiện tại và mức P/B năm 2020 hợp lý là 1,59 lần.

ACB – tăng trưởng vững chắc, chất lượng tài sản hàng đầu với định giá hấp dẫn.

  • ACB báo cáo KQKD chưa kiểm toán năm 2019 khả quan với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 16.097 tỷ đồng (+14,7% yoy), LNST sau CĐTS đạt 5.997 tỷ đổng (+16,7% yoy) – tương đồng với dự báo TOI và LNST sau CĐTS của chúng tôi, lần lượt là 15.493 tỷ và 6.000 tỷ; theo đó, hoàn thành 103,90% và 99,95% dự báo của chúng tôi. Động lực tăng trưởng KQKD năm 2019 gồm: (1) Tăng trưởng cho vay khách hàng khả quan; (2) NIM ổn định; (3) Doanh thu hoạt động bancassurance và dịch vụ thẻ thanh toán tăng tốt và (4) Chi phí dự phòng sụt giảm mạnh.
  • Chất lượng tài sản tốt được củng cố hơn với tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 0,54% năm 2019, là mức thấp nhất trong ngành. Hệ số bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh lên mức 175% trong 2019 từ 152% năm 2018. Nhờ chất lượng tài sản tốt, chi phí tín dụng duy trì ở mức thấp 0,11%.
  • Việc mở rộng tập khách hàng (thêm 1 triệu khách hàng trong năm 2020, bao gồm 0,95 triệu khách hàng cá nhân và 0,05 triệu khách hàng doanh nghiệp) không chỉ giúp ACB chiếm lĩnh thêm thị phần ở cả thị trường cho vay và huy động vốn mà còn tăng cường lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), cải thiện chi phí vốn và tăng cường lợi thế cạnh tranh cho thương vụ hợp tác banca độc quyền trong thời gian tới, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2020.
  • BVSC nâng mức dự báo TOI và LNST sau CĐTS năm 2020 của ACB thêm 3,1% và 1,3% so với dự báo trước, lần lượt lên mức 18.037 tỷ đồng (+12,0% yoy) và 6.891 tỷ đồng (+15,0% yoy). Động lực tăng trưởng chính: (1) Tăng trưởng tín dụng hợp lý kết hợp với mở rộng hệ số NIM; (2)  Thu nhập ngoài lãi ổn định, thúc đẩy bởi mức phí cao, các dịch vụ bancassurance và giao dịch ngoại hối; and (3) CIR cốt lõi được quản lý tốt hơn.
  • BVSC điều chỉnh dự báo năm 2020 TOI và NPAT-MI của chúng tôi tăng 3,1% / 1,3% lên 18.037 tỷ đồng (+ 12,0% yoy) và 6.891 tỷ đồng (+ 15,0% yoy) từ dự báo trước đó của chúng tôi.

Dự báo tăng trưởng thu nhập của chúng tôi được đặt ra dựa trên các giả định chính sau:

  • Chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay khách hàng của FY20 là 15,0% so với cùng kỳ lên tới 309,0 tỷ đồng và khách hàng của FY20 tăng trưởng tiền gửi 14,0% hàng năm lên mức 1,3,3 tỷ đồng.
  • Chúng tôi dự báo NIM FY20 sẽ tăng nhẹ lên 3,58% so với 3,55% trong năm 2019.
  • Chúng tôi hy vọng FY20 NoII sẽ san phẳng ở mức 1.979,2 tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi hoa hồng tăng và thu nhập từ phí lên tới 2.526,0 tỷ đồng (+ 33,2% so với cùng kỳ; trong đó, chúng tôi dự kiến thu nhập từ bancassurance FY20  tăng vọt 61,3% so với cùng kỳ lên 900 tỷ đồng), điều này sẽ bù đắp cho giả định của chúng tôi nhẹ nhàng hơn thu nhập phục hồi trong kỳ do số tiền xóa nợ của ngân hàng ACB ít có ý nghĩa trong những năm gần đây. Theo đó, Ngân hàng ACB TOI trong năm 2010 sẽ đạt 18.037 tỷ đồng (+ 12,0% so với cùng kỳ).
  •  Chúng tôi giả định CIR lõi của ACB sẽ ổn định ở mức 49,0% trong năm 2020 sau khi tăng lên 49,9% trong năm tài chính 2019.
  • Sau nhiều năm giảm chi phí dự phòng, chúng tôi hy vọng chi phí dự phòng năm 2020 sẽ nhận tới 584,9 tỷ đồng (+ 113,6% so với cùng kỳ). Dự báo của chúng tôi ngụ ý tỷ lệ nợ xấu là 0,63%, LLR là 160% và chi phí tín dụng là 0,11% trong năm 2020.
  •  PBT kết quả trong năm 2020 đạt 8,613,8 tỷ đồng (+ 14,6% so với cùng kỳ).
   Nói chung, chúng tôi dự báo EPS / BVPS / ROAE / ROAA của ACB 2015 là 4.144 đồng / đồng 20.812 / 22.1% /1,7%, tương ứng. Với mức giá hiện tại là 24.000 đồng / cổ phiếu, ACB đang giao dịch ở mức P / E FY20 và một P / B lần lượt là 5,79x và 1,15x.

Khuyến nghị: 

  • ACB đóng cửa tại mức giá là 24.000 đồng/ cổ phần vào ngày 24/02/2020 giao dịch ở mức P/B 2020 là 1,15 lần, là hấp dẫn so với mức P/B lịch sử 5 năm là 1,72 lần và nền tảng cơ bản tốt (P/B năm 2020 là 1,15 lần so với mức ROAE là 22,1%; mức P/E năm 2020 là 5,79 lần so với tăng trưởng EPS là 15,0%; kết hợp với chất lượng tài sản vượt trội). Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá mục tiêu 1 năm là 33.100 đồng/cp, tiềm năng tăng giá là 37,9% so với giá hiện tại và mức P/B năm 2020 hợp lý là 1,59 lần.
  • Chúng tôi duy trì quan điểm ACB là ngân hàng thận trọng và sở hữu tỷ trọng lớn khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp SME. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và chiến lược của ACB nhằm đẩy mạnh thị phần thông qua việc mở rộng cơ sở khách hàng để đảm bào đà tăng trưởng lành mạnh trong thời gian tới.
  • Trong ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy hai yếu tố tích cực hỗ trợ giá cổ phiếu ACB, gồm (1) Thương vụ bacanssurance độc quyền kỳ vọng sẽ hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2020; và (2) Khoản thu nhập bất thường từ việc thoái vốn từ ACBS.

Nguồn : BVSC


 

Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

ACB chart. Nguồn: Admin


 

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.