Vietcombank công bố tài liệu ĐHCĐ ngày 27/4: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 13.000 tỷ đồng trong năm nay

Ngân hàng sẽ dùng hơn 2.800 tỷ đồng để chia chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo tỷ lệ 8%.

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa công bố tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên 2018, tổ chức vào ngày 27/4.

Năm 2018, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2017; đây cũng là mức lợi nhuận kế hoạch cao nhất của các ngân hàng trong năm nay. Dự kiến tổng tài sản đến cuối năm tăng 14% so với đầu năm, tăng trưởng huy động vốn và tín dụng đều đạt 15%. Đồng thời, mục tiêu giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Ngân hàng xác định ba trụ cột trọng tâm trong hoạt động kinh doanh năm 2018 là Dịch vụ, Bán lẻ, Kinh doanh vốn và đầu tư.

Vietcombank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 13.000 tỷ đồng trong năm nay - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2018 của Vietcombank

Trong giai đoạn dài hơn từ 2018-2023, Vietcombank định hướng chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng 13% hàng năm. Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng là 16%/năm, tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế là 15%/năm. ROE mục tiêu ở mức 15%, tỷ lệ nợ xấu giữ dưới 1% và tỷ lệ an toàn vốn (theo Basel II) xấp xỉ 9%.

Vietcombank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 13.000 tỷ đồng trong năm nay - Ảnh 2.

Chỉ tiêu giai đoạn 2018-2023 của Vietcombank

Dự kiến, ngân hàng sẽ trích hơn 2.800 tỷ đồng từ lơi nhuận sau thuể để chia chia cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 8%.

Năm nay, HĐQT sẽ đề xuất với Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018 là 0,35% lợi nhuận sau thuế. Năm ngoái, Vietcombank đã chi trả 20,5 tỷ đồng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS, bằng 64% mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng nữa trong ĐHĐCĐ sắp tới là ngân hàng sẽ bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2018-2023. Tuy nhiên trong bộ tài liệu đã công bố vẫn chưa có tên các ứng cử hay đề cử để cổ đông bầu.

Theo Tri Thức Trẻ

One thought on “Vietcombank công bố tài liệu ĐHCĐ ngày 27/4: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 13.000 tỷ đồng trong năm nay

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.