BVH: Đẩy mạnh tập trung vào nâng cao hiệu quả kinh doanh [Mục tiêu 69.500 đ/cp]

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH) dù điều chỉnh giảm giá mục tiêu 19,5% còn 69.500 đồng khi giá cổ phiếu đã giảm 25% trong 3 tháng qua. Mức giảm giá mục tiêu của chúng tôi nhằm phản ánh (1) sự thay đổi trong phương thức định giá từ DDM sang P/B và (2) mức giảm 33% trong dự báo thu nhập ròng 2020.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo doanh thu phí bảo hiểm gốc giai đoạn 2020/2021/2022 lần lượt 9,2%/11,8%/13,2%, chủ yếu do mức giảm trung bình 18,4% trong dự báo doanh thu phí bảo hiểm gốc của mảng phi nhân thọ khi chúng tôi giả định rằng BVH sẽ tập trung vào cải thiện khả năng sinh lời của mảng bảo hiểm phi nhân thọ.

Chúng tôi giảm dự báo thu nhập ròng 2020/2021/2022 lần lượt là 33,0%/47,6%/57,6% chủ yếu do mức giảm trung bình 11,4% và 24,6% của tổng doanh thu phí bảo hiểm và thu nhập tài chính ròng, phần nào được bù đắp bởi mức giảm 9,2%, 21,3% và 12,0% trong tổng phí bồi thường và dự phòng bảo hiểm, chi phí kinh doanh hoạt động bảo hiểm và chi phí quản lí doanh nghiệp.

Rủi ro: Sự bất ổn trong việc dự báo diễn biến của dự trữ toán học và việc lợi suất Trái phiếu Chính phủ duy trì ở mức thấp trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến định giá của chúng tôi.

Nguồn: VCSC


Các nguồn định giá tham khảo khác


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

BVH chart. Nguồn: Admin


Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.