Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSE): Nhìn vào triển vọng dài hạn

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 843 triệu cp; Vốn hóa: 35.228 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 149,8 tỷ đồng, Giá hiện tại: 41.800 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 35,82%.

Bài liên quan:HPG: Kết quả kinh doanh tích cực khẳng định lợi thế trong ngành – [MUA, mục tiêu 47.500]

Kế hoạch năm 2017

Đại hội cổ đông của HPG chính thức thông qua kế hoạch doanh thu năm 2017 là 40 nghìn tỷ đồng, tăng 18% YoY. Lợi nhuận ròng ở mức thận trọng là 6 nghìn tỷ đồng, giảm 9,2% YoY.

HPG: Kế hoạch 2017

(tỷ đồng) 2016 KH2017
Doanh thu 33.885 40.000
Tăng trưởng so với năm trước 7,6% 18%
Lợi nhuận ròng 6.606 6.000
Tăng trưởng so với năm trước 89,4% -9,2%

Nguồn: HPG

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng HPG có thể vượt kế hoạch 2017 nhờ:

  • Ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận 2 tháng đầu năm 2017 đạt 1.200 tỷ đồng và ước tính lợi nhuận ròng quý 1/2017 đạt tối thiểu 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 76% YoY và bằng 30% kế hoạch năm. Mặc dù giá chi phí đầu vào như than cốc và quặng sắt tăng, HPG vẫn duy trì thuận lợi tỷ suất lợi nhuận và tăng trưởng đáng kể nhờ giá thép tăng 6% so với đầu năm và sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng 48% YoY nhờ đóng góp của giai đoạn 3 dự án Khu Liên hợp Thép bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/2016 và giúp tăng công suất sản xuất thép xây dựng từ 1,2 triệu tấn lên 2 triệu tấn mỗi năm.
  • Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận trong những quý tới vẫn đạt kết quả tích cực do (1) chi phí than cốc trung bình trong quý 1/2017 ở mức cao do giá nguyên liệu tăng trong nửa cuối năm 2016 và ước tính giảm trong những quý tới do giá than cốc thế giới giảm 45% từ mức đỉnh vào tháng 11/2016, (2) Công ty đã chốt giá cho khoảng 70%  nhu cầu quặng sắt nhập khẩu tại mức giá hơn 70 USD/tấn, và có thể mua từ nguồn trong nước với giá 60-70 USD/tấn, thấp hơn giá thế giới hiện tại là khoảng 90 USD/tấn, và (3) giá bán của HPG cũng được hỗ trợ nhờ giá thép phế liệu và phôi thép tăng 6% và 13% YTD, và thực tế công ty đã đạt gần hết công suất giúp công ty có thêm dư địa điều chỉnh tăng giá bán.

Kế hoạch đầu tư Dung Quất

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch đầu tư vào Khu liên hợp Thép Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi. Như đề cập trong báo cáo trước, dự án bao gồm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn có công suất 2 triệu tấn/năm và chi phí đầu tư là 20 nghìn tỷ đồng trong đó 50% huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của HPG và 50% từ vay ngân hàng. Giai đoạn 1 sẽ sản xuất 1 triệu tấn thép dài xây dựng và 1 triệu tấn thép dài chất lượng cao sử dụng trong sản xuất cơ khí và công nghiệp, và giai đoạn 2 sẽ sản xuất thép cán nóng. Cả hai giai đoạn ước tính thực hiện trong 24 tháng. Giai đoạn 1 đã triển khai từ tháng 2/2017, trong khi giai đoạn 2 có thể bắt đầu từ tháng 8.

Nhờ dự án mở rộng mới, HPG ước tính doanh thu năm 2020 đạt 100 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 so với năm 2016, trong đó mảng thép có thể vẫn đóng góp doanh thu lớn với 80%. Mặc dù giá trị đầu tư vào dự án Khu liên hợp Thép Dung Quất là 10 triệu đồng/tấn, gần gấp đôi so với dự án Hải Dương là 6 triệu đồng/tấn, ban lãnh đạo ước tính tỷ suất lợi nhuận hai dự án khu liên hợp thép có thể tương đương nhờ lợi thế cảng Dung Quất giúp tiết kiệm chi phí vận tải cho cả đầu vào và đầu ra từ dự án.

Cổ tức và kế hoạch phát hành cổ phiếu

HPG dự định trả 50% cổ tức cổ phiếu cho năm 2016 trong quý 2/2017. Sau đó, công ty cũng phát hành 250 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành là 10:2, trong quý 2/2017 để nâng vốn đầu tư vào giai đoạn 2 dự án Dung Quất. Tổng giá trị thu về từ đợt phát hành theo kế hoạch không thấp hơn 4 nghìn tỷ đồng, tương ứng giá phát hành tối thiểu là 16.000 đồng/cp. Ban lãnh đạo cho biết công ty có thể trả cổ tức tiền mặt từ năm 2018, thậm chí từ năm 2017 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Ước tính và Quan điểm đầu tư

Chúng tôi duy trì dự báo sản lượng tiêu thụ của HPG đạt 2,1 triệu tấn thép xây dựng và 0,62 triệu tấn thép ống. Tuy nhiên, chúng tôi nâng ước tính giá bán trung bình lên 6% do giá thép thị trường tăng nhanh hơn ước tính. Do đó, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2017 đạt 41,5 nghìn tỷ đồng (+24,7% YoY) và 7,5 nghìn tỷ đồng (+14,2% YoY). Chúng tôi giả định tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 24,8% từ mức cơ sở cao là 26% trong năm 2016 do suy giảm nguồn dự trữ giá rẻ và không còn các tác động ngắn hạn đến giá như sự kiện áp dụng thuế tự vệ đối với thép dài nhập khẩu trong tháng 3/2016. Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận ròng ước tính tăng 18%YoY và 12% YoY nhờ đóng góp từ mảng tôn mạ, dự án Mandarin Garden 2 và mảng nông nghiệp cùng với mảng thép ống tiếp tục mở rộng.

HPG: Điều chỉnh dự báo (2017-2018)

Ngày 31/12 năm tài chính Điều chỉnh dự báo Dự báo trước Thay đổi (%)
(tỷ đồng) 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Doanh thu 41.502 49.164 38.762 45.335 7,1% 8,4%
Lợi nhuận ròng 7.562 8.460 6.453 7.397 17,2% 14,4%
EPS (FD) (đồng) 8.434 9.435 7.197 8.250 17,2% 14,4%

Nguồn: SSI Research

(Tỷ đồng) 2015 2016 2017F 2018F
Doanh thu thuần 27.453 33.283 41.502 49.164
Tăng trưởng doanh thu thuần (YoY) 7,6% 21,2% 24,7% 18,5%
Lợi nhuận gộp 5.594 8.751 10.283 11.748
Tỷ suất lợi nhuận gộp 20,4% 26,3% 24,8% 23,9%
Thu nhập tài chính 249 191 182 199
Chi phí tài chính -566 -362 -375 -576
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp -1.185 -895 -1.204 -1.426
Lợi nhuận trước thuế 3.990 7.702 8.845 9.894
Lợi nhuận ròng 3.504 6.606 7.562 8.460
Tăng trưởng lợi nhuận ròng (YoY) 7,8% 88,5% 14,5% 11,9%
EPS (VND) 4.136 7.363 8.434 9.435
Sản lượng tiêu thụ (tấn)
Thép xây dựng 1.380.505 1.803.718 2.100.462 2.207.289
Thép ống 329.000 480.000 624.000 748.800
Giá bán trung bình thép xây dựng (triệu đồng/tấn) 10,7 9,8 11,1 11,1

Nguồn: HPG, SSI Research

Từ năm 2019, chúng tôi cho rằng dự án Khu liên hợp Thép Dung Quất đi vào hoạt động có thể thúc đẩy tăng trưởng công ty. Bên cạnh việc giúp HPG thâm nhập vào thị trường miền Trung và miền Nam như chúng tôi đề cập trong báo cáo trước, giai đoạn đầu dự án Khu liên hợp thép có thể sản xuất 1 triệu tấn thép dài chất lượng cao, hiện tại nhu cầu trong nước ước tính đạt hơn 1 triệu tấn/năm và hầu như là nhập khẩu do sản phẩm sử dụng công nghệ lò cao mới có thể đáp ứng được chất lượng. Mặt khác, dòng sản phẩm này cũng có thể xuất khẩu sang các nước khác, giúp phân hóa thị trường mục tiêu và giúp sản lượng tiêu thụ tăng trưởng. Ngoài ra, chúng tôi ước tính khoảng 60-70% thép cán nóng sản xuất trong giai đoạn 2 của dự án có thể dùng cho tiêu thụ trong nước trong giai đoạn 2019-2020. Do nhu cầu thép cán nóng để sản xuất thép dẹt trong nước đã tăng khoảng 30%/năm trong những năm gần đây và đạt gần 6 triệu tấn trong năm 2016 và toàn bộ đều thông qua nhập khẩu, chúng tôi ước tính giai đoạn 2 của dự án có thể đạt công suất 90-100% trong năm 2020. Do đó, chúng tôi dự báo HPG có thể đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức cao với hơn 20%/năm trong giai đoạn 2017-2020.

Nhắc lại khuyến nghị MUA, nâng giá mục tiêu 1 năm lên 63.400 đồng/cp

Ở mức giá hiện tại, HPG đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 5x và 4,5x, chưa tính yếu tố pha loãng. Giả định công ty phát hành thêm cổ phiếu tại mức giá 18.000 đồng/cp, cổ phiếu có thể giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 5,6x và 5x, chúng tôi tin rằng đây là mức thấp đáng kể so với giá trị do HPG có lợi thế mạnh về chi phí sản xuất, công nghệ, thị phần, và triển vọng đáng kể trong dài hạn nhờ mở rộng dự án Dung Quất. Dựa trên điều chỉnh tăng về dự báo lợi nhuận, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA cổ phiếu và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 63.400 đồng/cp với PE mục tiêu không đổi là 8x và giả định giá phát hành cổ phiếu mới là 18.000 đồng/cp.

Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu có thể chịu ảnh hưởng từ tâm lý thị trường do yếu tố pha loãng sau khi phát hành cổ phiếu, chúng tôi tin rằng đây là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu cho kế hoạch đầu tư dài hạn.

Phân tích độ nhạy của PE và giá mục tiêu tại giá phát hành cổ phiếu mới

PE 2017 PE 2018 Giá mục tiêu (đồng/cp)
Chỉ số hiện tại 4,99 4,46
Giá phát hành mới (đồng/cp)
16.000 5,56 4,97 64.000
18.000 5,63 5,03 63.400
20.000 5,70 5,10 62.800

Rủi ro

  • Tâm lý thị trường đi ngược trong ngắn hạn do sự kiện phát hành cổ phiếu mới sắp tới.
  • Giá bán trung bình tăng thấp hơn so với chi phí đầu vào
  • Thừa cung của ngành thép trong nước. Tuy nhiên, HPG có lợi thế về chi phí sản xuất
  • Gian lận thương mại, trốn thuế tự vệ và thuế nhập khẩu đối với thép nhập khẩu.

SSI Research

2 thoughts on “Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSE): Nhìn vào triển vọng dài hạn

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.