VietinBank (CTG): Bừng Sáng Q2/2022 [Mục Tiêu: 36.200 đ/cp]

Giá cổ phiếu của ngân hàng CTG đã giảm hơn 40% từ đỉnh trong tháng 1 năm 2022 do sự điều chỉnh của thị trường. Hiện tại, CTG đang giao dịch ở mức 1,3 P/B 2022, thấp hơn so với mức trung bình 1,4 lần trong 3 năm. Chúng tôi cho rằng, với mức giá hiện tại, CTG là cổ phiếu phù hợp để nắm giữ dài hạn với tỷ suất sinh lời ổn định ROE đạt 16,5%/16,8%/16,9% giai đoạn 2022-2024.

Giá thị trường( 17/08/2022): 29.100 đ/cp

Giá mục tiêu: 36.200 đ/cp

Lợi nhuận kỳ vọng: 24.4%

Q2/22 nhìn lại: Dự phòng thấp giúp lợi nhuận tăng vọt

Thu nhập từ lãi (NII) tăng 10,1% svck nhờ cho vay tăng 15% svck và NIM đạt 2,94% (giảm 26 điểm cơ bản svck), trong khi thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng 23,8% svck chủ yếu nhờ thu nhập từ phí tăng 15% svck và thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng 985% svck. Chi phí hoạt động tăng nhẹ 2% svck trong khi dự phòng giảm 17,2% svck, giúp lợi nhuận (LN) ròng tăng 111% svck đạt 4.465 tỷ đồng trong Q2/22.

Trong 6T22, LN ròng tăng nhẹ 6,9% svck đạt 9.039 tỷ đồng chủ yếu do chi phí dự phòng tăng 21,9% svck. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 1,35% cuối Q2/22 từ mức 1,25% cuối Q1/22, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm về 189,7% cuối Q2 từ mức 197,2% cuối Q1/22.

Giai đoạn 2022 – 2023

Tăng trưởng cho vay sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2022

Cho vay tăng trưởng 9,5% svck đầu năm vào cuối Q2/22, cao hơn mức 3% sv đầu năm vào cuối Q2/21. Trong đó, cho vay bán lẻ tăng trưởng 22,4% sv đầu năm, đóng góp 36% trong tổng cho vay cuối Q2/22, một sự tăng trưởng mạnh mẽ khi cuối 2021 tỷ lệ này là 30%.

Tuy nhiên, cho vay đã tăng 8,7% sv đầu năm vào cuối Q1/22, nhưng chỉ đạt  9,5% sv đầu năm vào cuối Q2/22, gần với hạn mức tín dụng được cấp 10% từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong nửa cuối năm 2022, với việc ưu tiên kiểm soát và ổn định nền kinh tế, Ngân hàng nhà nước sẽ lựa chọn các ngân hàng để tăng hạn mức tín dụng cao hơn phần còn lại. Các ngân hàng có chất lượng tài sản, quy mô hoạt động tốt và tham gia xử lý các tổ chức tài chính yếu kém sẽ có thuận lợi hơn trong việc nâng cao hạn mức tín dụng. Do đó, với hệ số an toàn vốn thấp (~9%) và LDR cao (~83%) vào cuối Q2/22, chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay đạt 11,0%/10,5% svck giai đoạn 2022-2023 (gần với mức 11,1% svck năm 2021.)

NIM khó tăng trưởng trong nửa cuối năm 2022

Trong 6T22, NIM đã giảm 26 điểm cơ bản svck khi tỷ suất sinh lời trên tài sản sinh lãi giảm 12 điểm cơ bản svck do ngân hàng đã hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong khi chi phí sử dụng vốn tăng 14 điểm cơ bản so với cùng kỳ do các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng chiếm tỷ trong cao hơn.

Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất sinh lời trên tài sản sinh lãi có thể cải thiện nhẹ trong nửa cuối năm khi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã hết hiệu lực vào 30/6/2022. Về mặt huy động, mặc dù CTG đã giữ ổn định lãi suất tiền gửi từ đầu năm 2022, tuy nhiên chúng tôi thấy sự thay đổi tỷ trọng cơ cấu tiền gửi có kỳ hạn đã làm tăng chi phí sử dụng vốn. Do đó, chúng tôi cho rằng NIM sẽ giảm 20 điểm cơ bản svck trong năm 2022 (từ mức 3% năm 2021).

Non-II sẽ giúp tăng trưởng thu nhập

Nửa đầu năm 2022, thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng mạnh 43,9% svck nhờ tăng trưởng từ thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (86,5% svck) và thu hồi nợ xấu đã xử lý (38,7% svck). Trong đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh mẽ khi nhu cầu dịch vụ thanh toán xuất nhập tăng cao sau đại dịch Covid-19 cùng với sự chuyển dịch của dòng vốn FDI vào Việt Nam. Với khoản phí độc quyền bảo hiểm, chúng tôi ước tính tổng giá trị của khoản phí độc quyền bảo hiểm lên đến 6.500 tỷ đồng và được ngân hàng phân bổ đều trong 5 năm kể từ năm 2022. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy CTG chưa ghi nhận hết phần phí năm 2022 (khoảng 1.300 tỷ đồng) trong nửa đầu năm, chúng tôi cho rằng ngân hàng sẽ ghi nhận phần còn lại trong nửa cuối năm 2022.

Chúng tôi kỳ vọng thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng 32,8%/17% svck trong giai đoạn 2022-2023, nhờ sự tăng trưởng của thu nhập từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và thu hồi nợ xấu đã xử lý. Cụ thể, chúng tôi dự báo thu nhập từ hoạt động dịch vụ sẽ tăng 56%/20% svck giai đoạn này, nhờ dịch vụ thanh toán và bảo hiểm. Chúng tôi cho rằng, khi nền kinh tế phục hồi, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ quay trở về mức trước đại dịch, điều này sẽ giúp CTG tận dụng được lợi thế cạnh tranh của mình. Chúng tôi dự báo thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 20% svck giai đoạn này. Chúng tôi cũng cho rằng nền kinh tế phục hồi trở lại sẽ giúp các khách hàng của CTG quay trở lại quỹ đạo hoạt động, do đó, chúng tôi dự báo thu nhập từ hoạt động thu hồi nợ xấu sẽ tăng ít nhất 10% svck giai đoạn 2022- 2023.

Chất lượng tài sản giảm nhẹ cuối Q2/22

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 1,35% vào cuối Q2/22 từ mức 1,25% cuối Q1/22 và 1,27% cuối Q4/21. Ngân hàng cũng đã xóa nợ 4.484 tỷ đồng trong 6T22, giúp tỷ lệ xóa nợ đạt 0,4%, tương đương mức 6T21 nhưng thấp hơn mức 0,5% năm 2021. Chúng tôi nhận thấy nợ nhóm 3 và 4 tăng trưởng mạnh 243% và 22% svck vào cuối Q2/22. Ngân hàng cũng đã chủ động tăng cường trích lập dự phòng với chi phí dự phòng tăng 21,9% svck, giúp nâng tỷ lệ nợ xấu lên 189,7% vào cuối Q2/22, thấp hơn mức 197,2% vào cuối Q1/22 nhưng cao hơn mức 180,4% cuối Q4/21.

Một điểm sáng ở đây là nợ tái cơ cấu đã giảm 29% sv quý trước về mức 6.500 tỷ đồng vào cuối Q2/22 từ mức 8.400 tỷ đồng vào cuối Q1/22. Bên cạnh đó, trong buổi trao đổi với chuyên viên phân tích ngày 12/08/2022, ngân hàng cho biết đã trích lập 100% dự phòng đối với những khoản nợ tái cơ cấu này, và tốc độ thanh toán của những khách hàng được tái cơ cấu đang rất khả quan trong nửa đầu năm 2022.

 

Triển vọng giai đoạn 2022 – 2023

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, chúng tôi dự báo thu nhập từ lãi (NII) tăng 5,4%/11% svck giai đoạn 2022-2023, nhờ cho vay tăng trưởng 11,0%/10,5% svck và NIM ở mức 2,8%.

Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng trưởng 32,8%/17% svck nhờ thu nhập từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối. Trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 56,3%/20% svck nhờ thu nhập từ hoạt động thanh toán và bảo hiểm. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 20% svck giai đoạn này khi các hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng trở lại.

Chúng tôi cũng dự báo CIR đạt 33%/34% giai đoạn này (cao hơn mức 32,6% năm 2021) khi ngân hàng đang có kế hoạch thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc tư vấn chuyển đổi số từ năm 2022. Ngân hàng đã hoàn tất việc gửi yêu cầu công việc đến các đơn vị tư vấn, hiện tại CTG đang trong quá trình xét duyệt hồ sơ. Việc tư vấn chuyển đổi số nhằm giúp ngân hàng xây dựng chiến lược kinh doanh, kênh phân phối, gia tăng tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên ứng dụng iPay và eFast. Chúng tôi ước tính mức phí này lên tới 50 triệu USD mỗi năm.

Mặc dù chất lượng tài sản giảm nhẹ trong Q2/22, chúng tôi vẫn cho rằng chi phí tín dụng sẽ giảm nhẹ trong giai đoạn này nhờ tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao (189,7%) và ngân hàng đã trích lập dự phòng toàn bộ đối với các khoản nợ tái cơ cấu. Do đó, chúng tôi dự báo chi phí tín dụng giảm về mức 1,6%/1,5% giai đoạn 2022-2023 (thấp hơn mức 1,7% năm 2021), giúp chi phí dự phòng chỉ tăng 0,9%/6,0% svck cùng với LLR đạt 215%/267% giai đoạn này.

Kết quả, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng tăng trưởng 16,1%/15,1% svck cùng với ROE đạt 16,5%/16,8% giai đoạn 2022-2023.

Định giá

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 36.200 đồng/cp do:

  • Giá cổ phiếu của ngân hàng CTG đã giảm hơn 40% từ đỉnh trong tháng 1 năm 2022 do sự điều chỉnh của thị trường. Hiện tại, CTG đang giao dịch ở mức 1,3 P/B 2022, thấp hơn so với mức trung bình 1,4 lần trong 3 năm. Chúng tôi cho rằng, với mức giá hiện tại, CTG là cổ phiếu phù hợp để nắm giữ dài hạn với tỷ suất sinh lời ổn định ROE đạt 16,5%/16,8%/16,9% giai đoạn 2022-2024.
  • Giá mục tiêu dựa trên định giá thu nhập thặng dư (Chi phí vốn: 13%, tăng trưởng dài hạn: 4%) và P/B năm 2022 là 1,6x với tỷ trọng bằng nhau – chúng tôi giảm P/B mục tiêu từ mức cũ là 1,8x nhằm phản ánh bối cảnh tín dụng bị thắt chặt và chi phí vốn tăng.

Nguồn: VND


Các nguồn định giá tham khảo khác:


Đồ thị phân tích kỹ thuật theo Hệ thống Tín hiệu dòng tiền iBroker SIS 4.0

CTG chart. Nguồn: Admin


Link tham room zalo Tín hiệu dòng tiền để nhận được tư vấn trong phiên cổ phiếu có tín hiệu Mua/Bán: https://zalo.me/g/izmqqe638

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.