VinaCafé Biên Hòa (VCF): 9 tháng lãi 417 tỷ đồng, EPS đạt 15.686 đồng

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 với kết quả cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 đạt trên 763 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn lại giảm được 9% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 199 tỷ đồng tăng 10% so với quý 3 năm ngoái.

Trong kỳ VCF có 3,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, trong khi chi phí tài chính và chi phí QLDN giảm không đáng kể thì chi phí bán hàng giảm sâu gần 9 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn gần 2,4 tỷ đồng. Kết quả, VinaCafé Biên Hòa công bố lãi sau thuế 154,4 tỷ đồng trong quý 3, tăng 14,4% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 2.010 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lãi sau thuế hơn 414 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 417 tỷ đồng. EPS đạt 15.686 đồng/cổ phiếu

Năm 2019 Vinacafé Biên Hòa đặt mục tiêu doanh thu thuần ước khoảng từ 3.500 đến 3.700 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước khoảng 650 đến 750 tỷ đồng.

VinaCafé (VCF): 9 tháng lãi 417 tỷ đồng, EPS đạt 15.686 đồng - Ảnh 1.

Tính đến cuối quý 3 tổng tài sản còn gần 1.882,6 tỷ đồng, giảm 334 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả cũng giảm hơn 110 tỷ đồng, xuống còn gần 704 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ ngắn hạn 343,8 tỷ đồng. Đến cuối quý 3 VinaCafé Biên Hòa còn có 680 tỷ đồng LNST chưa phân phối, có gần 30 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 213 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.